Vertebroplastik

VERTEBROPLASTIK

Vertebrala osteoporos
Den vanligaste orsaken till kotfrakturer är osteoporos. Benskörhetsfrakturer är övervägande höft, handled och ryggrad. Risken under hela löptiden för symtomatisk kotfrakturer är 16% kvinnor och cirka 5% hos män. Om vi gör bedömningen hos personer över 65, kan nå 40% av den kvinnliga befolkningen.

Vertebrala osteoporos

 

Vad är osteoporos?

Utveckling av vertebrala osteoporos med åldern
Det är förlust av benmassa varvid benet blir mjuk och lätt brister. Ryggkotekompressionsfrakturer är de vanligaste frakturerna orsakade av ostoeporos.  Förekomsten av kliniskt diagnosticerade fall av dessa frakturer är ca 117 per 100.000 personer/år vilket innebär att I enbart EU, nästan 450.000 fall blir kliniskt noterade varje år.  Europeiska kommissionen uppskattar förekomsten av osteoporotiska ryggkotefrakturer till 23.7 miljoner fall år 2000, med en ökning till 27.2 miljoner år 2010. Försvagande ryggkotekompressionfrakturer förekommer i dubbelt så hög grad som höftfrakturer.
Utveckling av vertebrala osteoporos med åldern

 

Den kliniska profilen för en patient med ryggkotekompressionfraktur är:

 • Primär eller sekundär osteoporos.
 • Osteolitiska skador inklusive multipel myelom.
 • Plötslig uppkomst av ryggvärk med liten eller föga skada, såsom fall från stående höjd eller mindre.
 • Synbarlig deformitet i ryggraden och/eller framskjutande buk.
 • Äldre patienter som är svaga eller beroende av steroid.

Hur upptäcks fraktur i ryggkotan? 

MR bild av osteoporotiska frakturer
Diagnosen bekräftas med neuroimage nervbilds tester (ryggradsröntgen, CT, magnetröntgen) och ibland genom neurofysiologiska undersökningar.  
MR bild av osteoporotiska frakturer

 

Vilka är följderna av osteoporotiska frakturer?

Varje fraktur i en ryggkota orsakad av osteoporotisk kompression medför långvariga biverkningar, oberoende av om smärta förekommer eller inte. Den första frakturen ökar risken för framtida osteoporotiska frakturer femfalt eller mera. I och med att flere osteoporostiska ryggkotefrakturer uppstår, förkortas ryggraden och faller framåt vilket leder till deformitet i thorax och i ryggraden. Deformitet i ryggraden pressar ihop bröstkorgen och bukhålan med följande potentiella biverkningar:

 • Kronisk, försagande värk.
 • Minskad lungfunktion.
 • Nedsatt rörelseförmåga.
 • Tidig mättnad och risk för undernäring på grund av hoptryckt bukhåla.
 • Sömnsvårigheter.
 • Betydligt minskade dagliga aktiviteter.
 • Ökat beroende av familj och vänner.
 • Klinisk ångest och/eller depression.
 • En 23-34% ökning i mortalitet.

Alla dessa problem leder till minskad aktivitet, ytterligare förlust av benmassa, ökande risk för framtida frakturer vilket bidrar som en nedåtgående spiral av ökad sjuklighet och mortalitet. Patienter med osteoporotiska frakturer löper 210% högre risk att dö i lungsjukdomar än personer utan detta slag av frakturer.

MRI-bild av flera benskörhetsfrakturer
Progressiv kyfos flera benskörhetsfrakturer
MRI-bild av flera benskörhetsfrakturer

Progressiv kyfos flera benskörhetsfrakturer

Vilka är  möjligheterna att behandla åkomman?

Vid behandling av osteoporostika ryggkotefrakturer eftersträvar man att:

 • Eliminera värken.
 • Förbättra funktioner och rörlighet.
 • Åtgärda deformiteten i ryggraden.
 • Stoppa den  nedåtgående spiralen som kan leda till ökad sjuklighet och mortalitet.
 • Speciellt sträva efter att förbattra den svaga fysiken och sjukdomstillstånden hos geriatriska patienter.

Den medicinska behandligen inriktas på att hålla osteoporosens utveckling under kontroll. Botandet av själva frakturen, då den en gång uppstått, består av vila i sängläge, narkotiska smärtstillande medel och ryggskenor men detta gör föga för att ändra den nedåtgående spiralen av långtida ökad sjuklighet och mortalitet som beror på ryggkotekompressionsfrakturer coh ryggradsdeformitet. Den medicinska behandligen hjälper kanske inte alltid att få kontroll över värken som orsakas av ryggkotekompresionsfrakturer, och den rättar ej till deformiteten i ryggraden. Externa orthoser är inte att rekommendera eftersom de för det mesta inte hjälper mot den värk och ryggradsdeformitet som åtföljer dessa frakturer och tenderar att leda till inaktivitet och sålunda ytterligare öka osteoporosen.

Kirurgiska ingrepp och artrodes anges inte som utvägar eftersom detta sätt att korrigera ryggradsdeformitet är för hårdhänt och resultatet mycket dåligt i ben som angripits av osteoporos. Den medicinska behandligen bestod ofta av endast smärtlindrande behandling (narkotiska smärtstillande medel, sängläge, skenor).

Perkutan vertebroplastik är en minimalt hårdhänt invasive behandlingsmöjlighet för dessa patienter och kan ge snabb smärtlindring i den osteoporotiska skadade ryggkotan samt medge snabb återgång till de vanliga göromålen i det dagliga livet. Den kan användas på en eller flera skadade osteoporotiska ryggkotor. Perkutan vertebroplastik stärker den skadade kotan och avlägsnar smärtan men korrigerar inte ryggradsdeformiteten. Dess fördelar är:

 • I medeltal en timme kirurgi per behandlad fraktur.
 • Lokal eller allmän bedövning kan användas.
 • En dags sjukhusvistelse.
 • Inga skenor behövs.
 • återgång till normala aktiviteter i det dagliga livet.
 • Snabb återgång till allmänläkare för långstidsbehandling och av osteoporosen.
Crush fraktur i osteoporos
Punktioner av kota i vertebroplastik
Cement injektion i vertebroplastik
Crush fraktur i osteoporos

Punktioner av kota i vertebroplastik

Cement injektion i vertebroplastik

Denna utvecklades för patienter med smärtsamma ryggkotekompressionsfrakturer orsakade av primär osteoporos, sekundär osteoporos, osteolitiska skador (ryggradsangioma, multiplemyeloma, etc.).

Ballongkyfoplastik går ett steg längre än perkutan vertebroplastik.  Den består av att man lyfter upp den kollapsade ryggkotan med en ballong som blåses upp under tryck för att rätta till deformiteten  så mycket som möjligt och sedan stärks den kollapsade ryggkotan med injicering av akrylcement som perkutan vertebroplastik.

Hur utförs  proceduren?

Intraoperativ bild av två-nivå i perkutan vertebroplastik
Genom ett 4mm snitt och under radioskopisk styrning införs en trokar genom ryggkotepedikeln så att den når ryggkotan. Väl inne kan en ballong blåsas upp om ryggkotans höjd måste ökas (ballongkyfoplastic). Om vi endast avser att lindra smärtan och hindra att deformiteten fortgår, sätts ingen ballong in (perkutan vertebroplastik). I varje fall injiceras flytande akrylcement under radioskopisk kontrol vätska acriliccement injiceras under röntgen kontroll.
Intraoperativ bild av tvånivå i perkutan vertebroplastik

 
Rx image-krossning fraktur på grund av osteoporos
Rx bilden i sidled projektion av vertebroplastik
Rx bilden i anteroposterior projektion vertebroplastik
Rx image-krossning fraktur på grund av osteoporos

Rx bilden i sidled projektion av vertebroplastik

Rx bilden i anteroposterior projektion vertebroplastik

Vad görs vanligen efter operationen? 

Efter  ingreppet kan patienten förbli en stund i uppvakningsrummet och senare återvänder patienten till avdelningen.  Patienten kan gå uppe samma dag och skrivs vanligen ut från sjukhuset följande dag. Vanligtvis minskar smärtan i frakturområdet eller försvinner efter ingreppet, ett lätt obehag brukar bli kvar i det opererade området.

Hur kan man lösa mitt fall?