Kyfoplastik

KYFOPLASTIK

Kyfoplastik är en minimalt invasiv procedur för personer som lider av kompressionsfrakturer i ryggraden Proceduren innebär att man  inför en ballong i den skadade kotan följt av ett speciellt material. Materialet hårdnar och stabiliserar kotan och hindrar ytterligare kollaps.Det kan minska smärtan av att ben skavar mot ben. Patienterna kan åteurppta sina aktiviteter nästan omedelbart. Tidigare var den enda behandlingen som stod till buds för de flesta människor vecckor av sängläge och smärtstillande mediciner.

Vad orsakar kompressionsskador i ryggraden?

Kompressionsskador i ryggraden är vanligen ett resultat av osteoporos. The National Osteporosis Foundation-stiftelsen uppskattar att 10 miljoner amerikaner har osteoporos och att sjukdomen orsakar 700 000 kotfrakturer årligen. Majoriteten av frakturerna drabbar kvinnor. Yngre människor kan också lida av dessa frakturer som ett resultat av försvagad benbyggnad efter långtida användning av steroider som tagits för behandling av sjukdomar som astma, lupus och ledgångsreumatism. Ibland kan benstommen bli så svag och skör att en fraktur kan uppkomma enbart av hostande eller fall från sängen. Oberoende av orsak kan en ryggradsfraktur leda till kraftigt reducerad aktivitet, svår värk och en betydlig nedgång i livskvaliteten.

Vem kan ha nytta av kyfoplastik?

De bästa ”kandidaterna” för denna procedur är personer som nyligen fått en kompressionsfraktur i ryggraden och har moderat till svår ryggvärk. Personens värk måste vara relaterad till en fraktur i en ryggkota och inte bero på andra problem, såsom diskbråck eller svår artrit.

Hur utförs kyfoplastik?

Genom små snitt och med användning av specialröntgen inför doktorn ett smalt rör i den skadade kotan. Genom denna kota införs en ballong i centrum av kotan. Ballongen blåses upp vilket skuffar benet tillbaka till sin ursprungliga höjd och form. Ballongen avlägsnas och ett specialmaterial injiceras långsamt i den återstående håligheten.

När materialet hårdnat bör det stabilisera den brutna kotan nära dess normala höjd. Återställandet av kotans höjd lyckas bättre om kyfoplastiken utförs inom 6 till 8 veckor från frakturen. Kyfoplastik kan utföras under lokalbedövning eller helbedövning och varje kota tar vanligen 30 till 60 minuter att behandla.

Punktering av Soma i vertebrala för kyfoplastik
Blåsa upp ballongen kyfoplastik
Kyfoplastik cement injektion
Punktering av Soma i vertebrala för kyfoplastik

Blåsa upp ballongen kyfoplastik

Kyfoplastik cement injektion

I vilken utsträckning lycas proceduren och har den biverkningar?

Nyligen utförda studier har dokumenterat att 95 till 100 % av ingreppen lyckats i termer av smärtlindring. En del patienter upplevde omedelbar smärtlindring medan andra sade att de upplevt att smärtan försvunnit eller reducerats inom två dagar. Komplikationer är sällsynta, men såsom vid varje medicinsk procedur bör du diskutera dessa möjligheter med din doktor.

Patienterna är under observation i återhämtningsområdet 1 till 3 timmar efter proceduren. Många patienter lämnar sjukhuset dagen efter proceduren även om en del åker hem samma dag. Patienterna kan återgå till sina normala aktiviteter inom 1 till 2 dagar med få, om ens några, restriktioner.

Hur kan man lösa mitt fall?