Allmann Degenerativ Disksjukdom

DEGENERATIV DISKSJUKDOM

Ländryggen degenerativ disksjukdom
Degenerativ disksjukdom uppstår när de stötdämpande broskskivorna mellan benen i ryggraden genomgår en degeneration som gör att de förlorar höjd och hydration.Detta gör att disken inte arbetar rätt och det orsakar smärta.Det här sker naturligt hos de flesta människor med åren och är en del av åldringsprocessen.

Degenerativ disksjukdom i ländryggen

 
Ländryggsspondylos med hypertrofi av facettlederna (röda pilarna)
Spondylos är emellertid när benet i kotorna hypertrofieras och minskar utrymmet för ryggmärgen och dess rötter.

Ländryggsspondylos med hypertrofi av facettlederna (röda pilarna)

 

Med åldern förlorar diskarna eller ”stötdämparna” mellan kotkropparna sin elasticitet vilket kan göra att en kotkropp kollapsar ned över en annan. Denna kollapsade kropp kan pressa ihop nervrötter eller ryggmärgen och orsaka värk i rygg och/eller ben.

Vad orsakar degenerativ disksjukdom?

Ett visst slitage av ryggradens diskar är normalt och är en del av den naturliga åldringsprocessen. Andra faktorer som kan öka din risk eller ”påskynda” skadan är:

 • Genetik – hos vissa familjer förekommer mera diskdegeneration.
 • Övervikt – för hög vikt sätter extra stress på ryggraden och de stötdämpande diskarna.
 • Brist på träning – kan leda till svaga buk- och bålmuskler, som inte stöder ryggraden vid rörelse.
 • Arbetsaktiviteter eller återkommande lyftande – att sitta stilla länge, lyfta eller dra tunga föremål, böjning, vridning eller upprepade rörelser och utsättande för konstant vibration kan skada ryggraden.
 • Rökning –  tobaksrökning kan göra att ryggraden berövas blodflöde och näringsmedel som behövs för att reparera diskvävnad.
 • Skador: tidigare ingrepp i ryggraden och trafikolyckor, olycksfall i arbetet eller fallolyckor kan leda till  degenerativ disksjukdom . Typiskt är att disken ovanför och nedanför ett fusionerat område degenererar med åren då de mekaniska kraven tilltar.

Symtom

Degenererade diskar leder inte alltid till smärta. När smärta förekommer är det ofta för att försvagade diskar och andra ryggradsstrukturer blivit irriterade och smärtsamma med någon rörelse. Om disken buktar ut eller blir till bråck, kan symtomen bli värre. Du kan ha ont efter en fysisk akttivitet eller efter att ha suttit långa perioder. Smärtan kan vara skarp, dunkande eller brännande och kan sträcka sig ner i ett eller båda benen. Ryggen kan också kännas styv och man kan känna domning, kliande och svaghet i benen, fötterna eller sätet.

 • Värkande smärta i nedre ryggen.
 • Styvhet i ryggen
 • Strålande smärta som går ned i benen
 • Värken är vanligen värre vid aktivitet eller längre sittande eller stående

Termer att känna till

 • Diskektomi – operation för att avlägsna hela eller en del av en degenererad disk.
 • Diskersättning – operation för att ersätta en degenererad disk med en konstgjord.
 • Bråck – när den stötdämpande disken mellan kotorna buktar ut eller rivs upp.
 • Laminektomi – operation för att avlägsna en del av ryggradsbenet och bensporrar som orsakar tryck på ryggmärgen eller nerverna.
 • Spinal fusion – operation som förenar två eller flere kotben för att stabilisera ryggraden.

Behandlingsmöjligheter

Icke-kirurgisk behandling. Medicinering, fysioterapi, smärtstillande medel, ryggradskortisoninjektioner och/eller ryggkorsett rekommenderas för smärtlindring. Att återgå till normala aktiviteter utan smärta är målet för behandlingen. När symtomen inte förbättras inom 6 till 12 veckor är det tid att överväga operativa ingrepp.

En regelbunden kolumn till vänster, höger, laminektomi

Laminektomi. Denna kirurgiska procedur innebär att man avlägsnar allt eller delar av lamina, tar bort bensporrar och eller förstorar kothål för att lindra trycket eller kompressionen på nervrötter eller ryggmärg. Detta tryck är ofta orsaken till smärtan.Proceduren har ofta effektivt lindrat bensmärta och domning.

En regelbunden kolumn till vänster, höger, laminektomi

 
 • Tar 1 till 3 timmar.
 • Utförs under helbedövning.
 • Ett 2 till 6 tums snitt i ryggen sluts till med stygn eller kirurgimärlor.
 • Smärtstillande medel skrivs ut för postoperativ smärta.
 • Förbättrar benstyrka och förmågan att röra sig bättre.
 • Återgång till arbetet vanligen inom några veckor för skrivbordsarbete, det kan ta 2 till 4 månader för mera fysiskt krävande arbete.
Lumbalt diskektomi

Diskektomi avlägsnar hela eller en del av disken för att lätta trycket på nerverna.

 • Utförs under totalbedövning eller spinalbedövning. Patienten stannar på sjukhuset 1 till 3 dagar, ibland får han/hon åka hem direkt.
 • Kirurgen gör ett snitt i ryggen och avlägsnar hela eller en del av den disk som orsakar smärta.
 • Smärtstillande medicin skrivs ut efter operationen.
 • Återgång till arbetet i allmänhet inom några veckor för skrivbordsarbete, det kan ta 2 till 4 månader för mera fysiska jobb.
Lumbalt diskektomi
 

Mikrodiskektomi påminner om diskektomi, men sittet är mindre och kirurgen tittar genom ett mikroskop under proceduren.

 • Kan utföras under spinalbedövning
 • Mindre snitt gör det svårsre att se och avlägsna stora diskfragment.
 • Kan lämna sjukhuset inom 8 till 12 timmar.
 • Man kan återgå till normala aktiviteter snarare än vid diskektomi.
Postero-lateral steloperation

Spinalfusion förenar två eller flera kotor för att stoppa rörelse vid ett smärtsamt område. Det används för multipel diskbråck eller för en instabil ryggrad. Benympar insätts mellan benen för att uppmuntra kroppens förmåga att växa nytt ben och sammansmälta benen. Annan utrustning såsom små skruvar, plattor, stavar, en mellankroppsavståndshållare eller en bur kan hjälpa stabilisera din ryggrad medan benen smälter samman och din kropp läker.

 • Sjukhusvistelse vanligen 3 till 4 dagar.
 • Smärtstillande medicin skrivs ut efter operationen.
 • Bör undvika normal aktivitet åtminstone 6 veckor tills benen börjar läka och smälta samman.
 • Återgång till arbetet i allmänhet 4 till 6 veckor för skrivbordsarbete, kan räcka 4 till 6 månader för mera fysiskt krävande jobb.
Postero-lateral steloperation
 

Dekompression och posterolateral fusion. Mången gång, i tillägg till en dekompression, utför kirurgen instrumenterad posterolateral fusion genom att införa en serie skruvar och stavar samtidigt som han/hon placerar in en benymp. Denna fusion ger ökad stabilitet.

Minimalt invasiv kirurgisk fusion, eller MIS. Denna görs genom små snitt i din rygg. Kirurgen använder endoskop, ett upplyst rör med en kamera ansluten och för in  kirurgiska instrument genom små snitt.

 • Kan orsaka mindre postoperativa obehag än en standard fusion.
 • Kan lämna sjukhuset om 2 till 3 dagar.
 • Anterior lumbal mellankroppsfusion (eng: Anterior Lumbar Interbody Fusion). Det kirurgiska ingreppet äger rum från framsidan av buken. När exponeringen är klar, används kirurgiska instrument för att avlägsna det diskmaterial som orsakar nervkompressionen. Så snart detta material avlägsnats, placeras en mellankroppsbur eller en benavståndshållare på diskens plats fylld med benymp. Kotkropparna ovanför och nedanför sätts ofta under kompression för att underlätta  den påföljande spinalfusionen.

Posterior transforaminal interkroppsfusion. Samma procedur som ALIF ovan,men det kirurgiska ingreppet och exponeringen sker från ryggsidan. Precis som vid ALIF avlägsnas diskmaterialetoch en mellankroppsapparat förs in. Kompression genom användning av pedikelskruvar åstadkoms ofta för att underlätta fusionen.

L4-L5 diskprotes mer främre interbody fusion L5-S1

Diskersättning. Är en nyare kirurgisk teknik som ersätter centrum av eller hela disken med en konstgjord. Detta är avlägsnande av ryggradsdisken och ersättning med en konstgjord protes. Återhämtningen är enklare, snabbare och effektivare än för alla de övriga kirurgiska proedurerna.

 • Utförs under totalbedövning.
 • Snittet görs genom buken till ryggraden.
 • Smärtstillande medicin skrivs ut efter operationen.
 • Tillåter ryggraden att röra sig. Efter operation på en nivå (en disk ersätts) kan man i allmänhet återvända till arbete efter 6 till 8 veckor.
L4-L5 diskprotes mer främre interbody fusion L5-S1

 

Operationsrisker

Riskerna för operation av degenerativ disksjukdom är de samma som för varje större operation. Komplikationer såsom infektion, smärta, nervskada och diskinflammation kan uppkomma. Tala med din kirurg för att säkerställa att du förstår riskerna och nyttan med den behandling av DDD som rekommenderats dig.

Hur lösa mitt fall?