Allmann Oblodig Kirurgi

OBLODIG KIRURGI: NÅGRA AV METODERNA

Vätskor: För att upprätthålla blodvolymen och förhindra hypovolemiska chock, används Ringers laktatlösning, dextran, hydroxyetylstärskelse och andra används till att bibehålla blodvolymen och förhindra hypolemisk chock. Några vätskor som nu blir gested kan transportera syre.

Droger: Genetiskt framställda proteiner kan stimulera produktionen av röda blodkoppar (eritropoietin), blodplateleter (interleukin 11), och olika vita blodkroppar (GM-CSF, G-CSF). Andra mediciner minskar betydligt blodförlusten under en operation (aprotinin, antifibrinolyter) eller hjälper till att betydligt minska akut blödning (desmopressin).

Biologiska hemostater: Kollagen och kuddar av cellulosavävnad andvänds till att stoppa blödning genom direct application. Fibrinlim och förseglingar kan täppa till sår eller täcka stora områden av blödande vävnad.

Blodbärgning: Bärgningsmaskiner återvinneer blod som förlorats under en operation eller vid olycksfall. Blodet renas och kan återföras till patienten I en sluten krets. I ytterlighetsfall kan flera liter blod återvinnas genom användning av ett sådant system.

Kirurgiska tekniker: Grundlig planering av operationen, inkluderande konsultering med erfarna läkare, hjälper kirurgteamet att undvika komplikationer. Snabbt agerande för att stoppa blödning är viktigt. Förseningar länger än 24 timmar kan i hög grad öka dödsrisken för patienten. Att dela upp stora operationer i flera små minskar den totala blodförlusten.

Kirurgiska redskap: Några apparater klipper och tätar blodkärlen samtidigt. Andra apparater kan täppa till blödning på stora vävnadsområden. Endoskopiska och minimalt invasive instrument låter oss utföra operationer utan den blodförlust vi vanligen associerar med stora operative ingrepp.

JAG WILL HA MER INFORMATION. JAG WILL HA MER INFORMATION TILL JEHOVAS WITTNEN.

Hur lösa mitt fall?