Jehovas Vittnen

JEHOVAS VITTNEN

1. Almännna riktlinjer

Vakttornet (WATCHTOWER i England, Atalaya i Spanien, den officiella tidskriften för Jehovas vittnen, förstår att Guds lag förbjuder eller utan något förkastar transfusion av helt blod och dess fyra komponenter (plasma erytrocyter, leukocyter och plättar).

Det finns emellertid många produkter, derivat eller tekniker  som inte förkastas eller förbjuds, dvs. de är tillåtna. Icke förkastade är några så kallade mindre fraktioner. Också tillåten är användningen av några autotransfusionstekniker, såsom normovolemic hemodilution och blodåtervinning (blood salvage).

Eftersom WATCHTOWER riktlinjerna lämnar många frågor att beslutas av vart och ett Jehovas vittne efter eget samvete, kommer den individuella patienten att  utfrågas om varje punkt som han/hon personligen accepterar eller inte accepterar.

Följande är riktlinjer , och vad den moderna läkekonsten erbjuder för alternativ.

2. Förkastade och tillåtna derivat

Förkastade produkter

 • Helt blod

 • Plasma: 55% av blodvolymen, 90% av plasman är vatten. 7% är albumin,immunoglobuliner, fibrinogen och andra fraktioner i levringsprocessen. De återstående 3% är näringsämnen och metaboliska produkter.

  Dessa fraktioner, separat, accepteras av de flesta  Jehovas vittnen, men tillsammans (plasma) är de en förkastad produkt.

 • Leukocyter (vita blodkroppar).

 • Dessa komponenter förekommer i större proportion av transplanterade organ och mjölk(både moders- och komjölk), där den accepteras.

 • Erytrocyter (röda blodkroppar eller erytrocyter): Finns i ”packade röda blodkroppar”. Dessa blodkroppar utgör 40% av blodvolymen. De bär hemoglobin (97% av röda blodkroppsvolymen), vilket är det syrebärande proteinet.
 • Produkter som innehåller fri hemoglobin är accepterade.

 • Plättar: utgör endast 0,17% av blodvolymen.

Understödda produkter

 •  Albumin (understödd sedan1981) och rHuEPO(stimulerar de röda blodkropparnas proteinbildning).
 • Immunoglobuliner och vacciner och serum (1974).

 • Antitrombin III.

 • Koaguleringsfaktorer och kryoprecipitat.

 • Artificiellt blod (HemoPurea®, PolyHemea®): De kallas syrebärande lösningar.
 • Dessa nya syrebärande lösningar accepteras, fastän de härstammar från djurblod.De är ännu inte tillåtna enligt spansk lag,då de är i experimentstadium.

3. Förkastade tekniker och tillåtna tekniker

Förkastade tekniker

De som  innebär blodlagring, dvs.predeponeringstekniker. Emellertid accepterar den komponenterna som är produkten av processen blodet genomgått och som lagras senare.

Tillåtna tekniker

 • Akut normovolemisk hemodilution (ANH) (Vakttornet 15 juni, 1995)
 • Intraoperativ återvinning (Cell Saver)
 • Postoperativ återvinning (autotransfusionskanyler)

Medicinkonsten använder termen autolog för att referera till dessa tekniker. Vakttornet skriver i sitt nummer 1 mars, 1989, att ANH och intraoperativ återvinning (AIT med Cell Saver)accepteras av de flesta Jehovas vittnen. Postoperativ återvinning med autotransfusions dränagesystem liknar hemodilution och är därför acceptabel.

Villkor för att applicera dessa tekniker

 • Följ Vakttornets rekommendationer
 • Patienten måste acceptera de tekniska begränsningarna, villkoren och riskerna. Detta medför att man undertecknar ett speciellt informerat medgivande, där varje punkt specificeras.

Vakttornets rekommendationer

Sammanfattas i att varje autotransfusionsteknik för att vara acceptabel, måste innebära total avsaknad av någon som helst icke-förbindelse mellan systemet och patientens blodcirkulation, dvs. det bör existera en permanent förbindelse mellan autotransfusionssystemet och patientens blodcirkulationssystem.

4.Ytterligare information av intresse för dig

Möjliga åtgärder för att komplettera icke-transfusion

 • Vätska: Krystalloid och kolloid. Förhindra hypovolemi, dvs. brist på intravaskulär volym, men inte bära syre, med risk för ischemi (brist på syre till vävnaderna). Patienter med cirkulationsproblem, vätskebrist, angina pectoris, tidigare hjärtattack eller stroke, och  kronisk bronkopatas , bl.a. , kan få livshotande skador av ischemi  som följer efter blodutgjutning.  Syrebärande lösningar är fortfarande på experimentstadium och är för närvarande inte tillåtna enligt lag.

 • Läkemedel för bot och förhindrande av anemi: Det finns läkemedel  som stimulerar bildningen av röda blodkroppar(eHuEPO) och plättar (lL-11).  Järn är lätt att ge oralt eller intramuskulärt, intravenöst används i extrema fall.

 • Läkemedel som orsakar kärlsammandragning (men kan leda till ischemi-brist på syre i vissa vävnader) som befrämjar koagulering( men som också kan leda till blodpropp och möjligen lungemboli).

 • Biologiska lim: fibrinlim (Tissucol®) ochplättlim(att först avlägsna plättarna kräver patientens blod, en teknik som inte alltid accepteras). De sluter inte omedelbart eller fullständigt blödande lodkärl, men hjälper till i hemostasens fysiologiska process.

 • Blödn ing i kirurgiska tekniker: endoskopiska tekniker, miniinvasiv mikrokirurgi. De garanterar inte icke-blödning, men har i allmänhet lägre chans till blödning.

 • Utrustning och kirurgiska förråd: elektrokauteri, bipolar koagulator, ultrasonisk aspirator CUSA® Ligasure® limning, endoclips, Spongostan®, Tissucol®, Surgicel®. De hjälper till att undvika att öppna glas ochstänga sådana som redan är öppna, men begränsas av kärlstorlek och rå yta.

Specifik risk i  nontransfusionsstrategin

Det uppskattas att non-transfusionsstrategin ökar dödlighetsrisken med 0,5-1,5% jämfört med patientens egen (The American Journal of Medicine, februari1993). Detta betyder att för varje 100 patient som genomgår strikt oblodig kirurgi, är det en som dör i onödan.

Denna siffra ligger betydligt över den kirurgisk-anestetiska risken utan blodrestriktion.Enligt statistik nyligen (Anaesthesia, 56 (12): 1141-1153) i 10 000anestesifall:

 • Förekommer det 8,8 fall av perioperativ död

 • Det förekommer 0,5 fall av perioperativ koma

 • Det förekommer 1,4 dödsfall relaterade med anestesi

Alltså, om risken för död eller koma är 0,5 – 8,8 per 10 000operationer, så placerar non-transfusionsrisk strategin detta vid 50-150/10 000 operationer. Eller vilket är detsamma, risken är 20-100 gånger högre.

Dessa statistiker har gjorts under olik år, och därför kan medicinsk teknologi ha förbättrat denna situation. Emellertid fann vi i litteraturen den yngsta statistiken vad gäller morbiditet och mortalitet relaterad med non-transfusion strategi helt strikt.

Specifik risk med transfusion

Har beskrivits i resumén över oblodigt kirurgiprogram.

Medicinska problem

Doktorn är din allierade i kampen mot sjukdomen. Ingen doktor skulle utföra en blodtransfusiono m det inte var nödvändigt och inte heller föreskriva läkemedel eller rekommendera operation.

Blod och blodderivativ är inte risjfria. Men för den patient som verkligen behöver en blodtransfusion, är risken att få en transfusionsrelaterad sjukdom mycket mindre än risken att dödas av eller bli allvarligare sjuk utan transfusionen.

Det är patienten som måste specificera om du är villig att dö i onödan om nödvändigt.

Specifika åtgärder beträffande autotransfusion

 • Preoperativa
  • Tag järn oralt: Ferro-Gradumet 1 tablett var 12 timme utan att äta före (före frukost och före middag).
  • Om Hb<14g/dl, eller Hct < 42%, ges rHuEPO. Riktlinjerna uppgörs tillsammans med hematologiavdelningen.
  • Om möjligt, skaffa plättkoncentrat för tillverkning av plättlim.
 • Intraooperativ
  • akut intraoperativ hemodilution (ANH)
  • Intraoperativ återvinning (AIT)
  • I framtiden, applicering av lim om du behöver plätt
 • Postoperariva
  • Att förhindra postoperativt dränage
  • Om du behöver dränage, applicera autotransfusionsdränage

Hur kan man lösa mitt fall?