Neuroendoskopi

NEUROENDOSKOPI

Tidigare var höjdpunkten av kirurgi ”stora kirurger, stora snitt”. Medan detta kan har varit sant vid någon tid,har man under årens lopp försökt reducera den kirurgiska aggressiviteten för att uppnå samma resultat med minsta möjliga skada .Sålunda introducerades först mikroskopet och sedan endoskopet. Tack vare endoskopet kan kirurgen se in i ett ihåligt organ eller en kroppshåla genom ett flexibelt rör som innehåller belysning och optik. Tillgång fås vanligen genom en naturlig öppning eller ett litet snitt. Endoskopi är en del av det dagliga livet i många kirurgiska specialiteter, som inte kan förstås utan endoskopet. Detta gäller urologi och otolaringologi. I andra fall har endoskopet gjort det möjligt för oss att utföra samma procedurer som praktiserats för mycket länge sedan men nu mycket mindre aggressivt. Det har varit fallet med ledkirurgi (t.x. knäartroskopi) eller operation i buk- eller brösthålor. Neurokirurgi har inte varit immunt till denna strömning och endoskopet har långsamt men säkert tagit över. Idag finns det många procedurer som kan utföras genom endoskop eller med hjälp av endoskop. Fördelen med endoskopapparaten är att det låter ögat se det kirurgiska området, vilket gör att man kan se in i mycket små utrymmen och linser med olika vinklar, vi kan se framifrån,från sidan eller bakifrån.Det är ett mycket mångsidigt instrument som om det används klokt erbjuder tydliga fördelar inom det kirurgiska området.Neuroendoskopin upptar en mycket viktig plats i dagens neurokirurgiska arsenal genom att reducera trauma i vävnader, speciellt nervvävnader, såväl som i diagnos och behandling av neurokirurgisk sjukdom.

Denna typ av av kirurgi innebär en bekvämare postoperativ period med mindre smärta och mindre risk för komplikationer, den ger en snabbare återhämtning för patienten och minskar vårdtiden på sjukhus, eftersom kirurgitekniken är mindre invasiv än i konventionell öppen kirurgi.


Indikationer

 • Cystafenestration i spindelvävshinnan.
 • Intraventrikulära tumörer.
 • Intraventrikulära kateter i behandlingen sv hydrocefalus.
 • Ventrikulostomi i tredje ventrikeln för behandling av hydrocefalus utan implantat av en shunt för cerebrospinal vätska.
 • Ventrikulär fenestration av septum pellucidum och intraventrikulär septa.
 • Akveduktal stenos av fjärde ventrikeln.
 • Suprasellära cystor.
 • Hemisfäriska cystiska tumörer.
 • IVH.
 • Kroniskt subduralt hematom ( för att utforska håligheten efter dränage av hematomet och se om där finns rester).
 • Tallkottskörteltumörer.
 • Cerebellopontine vinkel patologier, särskilt trigeminal neuralgi.
 • Cerebral aneurism clips.
 • Behandling av inklämning av perifera nerver (t.ex. endoskopisk dekompression av karpaltunnelsyndrom eller endoskopisk dekompression av ulnarisnervinklämning vid armbågen).
 • Assistans vid ingrepp med mikroskop för att se där man inte kan se med ett mikroskop (mikroskopet kan endast se rakt fram, medan endoskopet kan se sidledes eller till och med bakåt).
 • Neurocystcercosis från racemosa till cystisk.


Det är särskilt användbart i komplexa skador såsom multisept hydrocefalus och intraventrikulära tumörer och cystor, som representerar det första kirurgiska alternativet.

Endoskopisk kirurgi för att behandla skallbasskador, hydrocefalus, komplexa och kraniella missbildningar. I år  har endoskopisk kirurgi också applicerats i tre fall av kraniell missbildning. Tillgång är i detta fall genom små snitt vilket leder till mindre kirurgisk risk, betydande minskning i antalet vårddagar och mindre blodförlust än vid öppen kirurgi.

 

När vi använder denna teknik talar vi om miniinvasiva intraventrikulära mål med obetydlig skada på omgivande strukturer.
För närvarande täcker indikationerna för neuroendoskopi två aspekter:först, diagnosen, genom biopsier i intraventrikulära cystiska skador och tumörer och genom att övervaka anatomiska mikrokirurgiska ingrepp, å andra sidan har vi den terapeutiska inndikationen, speciellt i ingrepp för att återställa cerebrospinala vätskans (CSF) cirkulation, korrigering av komplex hydrocefalus, placering eller frilösning av intraventrikulära kateter, sugning av cystor eller hematom, cystafenestration och resektion av tumörer som är intraventrikulära eller i närheten av ventrikeln.

 

Neuroendoskopi är för närvarande ett redskap för daglig användning i behandlingen av allmänna skador såsom hydrocefalus, och identifiering av intraventrikulära skador. Den kan också användas säkert som en primär metod för kollisionsskador, eller som ett supplement till guidad eller öppen kirurgi vilket är mycket välgörande för patienten.
Ventriculostomy endoskopisk biopsi av tallkottkörteln regionen tumör
Endoskopisk intraventrikulär kateter implanteras i hydrocefalus
Ventriculostomy endoskopisk biopsi av tallkottkörteln regionen tumör

Endoskopisk intraventrikulär kateter implanteras i hydrocefalus

Endoskopisk avlägsnande av kolloid cysta i tredje ventrikeln
Endoskopisk förhållningssätt till skallbasen
Endoskopisk avlägsnande av kolloid cysta i tredje ventrikeln

Endoskopisk förhållningssätt till skallbasen

Hur kan man lösa mitt fall?