Vertebroplastiek

VERTEBROPLASTIEK

Wat is osteoporose?

Vertebrale osteoporose
De meest voorkomende oorzaak van wervelfracturen is osteoporose. Osteoporotische fracturen zijn voornamelijk hippe, pols en rug. Het risico over het leven van symptomatische wervelfracturen is 16% van de vrouwen en ongeveer 5% bij mannen. Als we de beoordeling bij mensen ouder dan 65, kan 40% van de vrouwelijke bevolking te bereiken.

Vertebrale osteoporose

 

Wat is osteoporose?

Evolutie van vertebrale osteoporose met de leeftijd
Het is een leeftijdsgebonden verlies van botmassa. Het wordt  bevorderd door het gebrek aan fysische beweging en het verlies van hormonen na de menopause bij de vrouwen. Bij mannen komt het ook voor, maar veel minder en veel later. Het gebrek aan weerstand van het bot maakt dat het gemakkelijk kan ineenstorten, hetgeen leidt tot fracturen van de wervelkolom met progressieve samendrukking naar voren toe. Met de tijd is de ineenzakking van de wervelkolom meervoudig (raakt meerdere wervels) en progressief. Dit veroorzaakt plaatselijke pijn (hetgeen de patienten het meeste hindert) en progressieve misvorming van de wervelkolom (kyphosis). Deze fracturen zijn meer frequent dan deze die veroorzaakt worden door osteoporose. Het voorvalcijfer is het dubbel dan van de breuken van de heup. In de Europese Unie worden  450.000 nieuwe gevallen per jaar vastgesteld. In Europa, in het jaar 2000 waren er 23.7 miljoen patienten met osteoporotische fracturen, maar men verwacht dat het voorvalcijfer blijft stijgen naarmate de proportie van personen over de 65 jaar stijgt, zodanig dat men verwacht dat er in 2010 zo’n 27.2 miljoen patienten aan deze pathologie zullen lijden.
Evolutie van vertebrale osteoporose met de leeftijd

 

Hoe ontdekt men een wervelfractuur?

MR beeld van osteoporotische fracturen
De diagnose wordt gesteld door middel van een klinisch en neurologisch onderzoek en wordt bevestigd met beeldproeven (Rx wervelkolom, CAT scan, magnetische resonantie).
MR beeld van osteoporotische fracturen

 

Welke gevolgen veroorzaken de osteoporotische wervelfracturen?

Na het optreden van een eerste fractuur, verhoogt het risico vijf keer voor het herhalen van andere. Naargelang deze fracturen optreden, verliest de wervelkolom hoogte en buigt ze naar voren, hetgeen resulteert in kyphosis. De kyphosis vermindert de grootte van de  holte van de thorax en daardoor ook de longcapaciteit. Dit verhoogt het voorvalcijfer van longziekten met 210% bij de bevolking van deze leeftijdsgroep maar die geen fracturen heeft.  Ter hoogte van de fractuur is er pijn, hetgeen meer sedentarisme veroorzaakt en daardoor ook neiging osteoporose. De samendrukking van de buik wegens de misvorming van de kyphosis bepaalt een vermindering van de eetlust omdat men zich eerder gevuld voelt, hetgeen leidt tot een slechte voeding en hier sluit zich de vicieuze cirkel van de osteoporose. Slaapstoornissen zijn frequent, evenals benauwdheid en depressie. Samen bepalen al deze factoren een verhoging in het sterftecijfer met 23-34%.

MRI-beeld van meerdere osteoporotische fracturen
Progressieve kyfose met meerdere osteoporotische fracturen
MRI-beeld van meerdere osteoporotische fracturen

Progressieve kyfose met meerdere osteoporotische fracturen

Welke symtptomen produceert de samengedrukte gebroken wervel door osteoporose?

 • Plots optredende, spontane pijn in de wervelkolom of na minimale traumatismen.
 • Misvorming wervelkolom met vooruitstekende buik.

Welke indicaties heeft de percutane wervelplastie?

 • Fractuur-samendrukking wegens osteoporose.
 • Ostelythische letsels  (hemangioom wervel, …)
 • Primitieve en metastase tumoren van de wervelkolom, inclusief meervoudig myeloom.

Welke is de behandeling?

Het doel van de behandeling van de fractuur-samendrukking wegens osteoporose van de wervels is:

 • De pijn weg te nemen in de zone van de fractuur.
 • Functies en beweging verbeteren.
 • Corrigeren van de misvorming (kyphois) van de wervelkolom.
 • De vicieuze cirkel breken die leidt tot een verhoging van het ziekte- en sterftecijfer.

Dit soort fractuur is de enige die niet onderworpen werd aan de vermindering en stabilizatie door middel van een bevestiging. De traditionele medische behandeling bestaat uit bedrust, pijnstillers en corset. Deze behandeling kan de pijn niet controleren en draagt niet bij tot de verbetering van de kyphosis van de wervelkolom, waardoor de vicieuze cirkel die het ziekte-en sterftecijfer verhoogt niet gebroken wordt. Deze fracturen hebben geen chirurgische behandeling gekregen, want de ingrepen zijn te agressief om de misvorming van de wervelkolom te corrigeren en de resultaten zijn gering voor het osteoporotisch bot.

De percutane wervelplastie is een weinig invasieve optie die als doel heeft de pijn te verzachten, de fractuur te verminderen en stabilizeren, de anatomie van de wervelkolom te herstellen  en ervoor zorgen de patient zijn dagelijkse activiteiten kan hervatten. Bovendien kan het worden toegepast op verschillende niveaus tijdens dezelfde chirurgische procedure.

Crush fracturen in osteoporose
Soma van spinale punctie in vertebroplastiek
Cement injectie in vertebroplastiek
Crush fracturen in osteoporose

Soma van spinale punctie in vertebroplastiek

Cement injectie in vertebroplastiek

De kyphoplastie met ballon is gedisgned om de ineengestorte wervelkolom te versterken en tegelijkertijd de misvorming zoveel mogelijk te corrigeren. De percutane wervelplastie daarentegen versterkt de wervelkolom, maar corrigeert de misvorming niet.

Beide proceduren hebben weinig complicaties. De voordelen zijn:

 • Het duurt ongeveer een uur per niveau.
 • Kan onder plaatselijke of algemene verdoving gebeuren.
 • 1 dag verblijf in het hospitaal.
 • Vereist geen corset bij herstel.
 • Snelle opname dagelijkse activiteiten.
 • Voortzetting basisbehandeling tegen osteoporose onder leiding van huisarts.

Hoe wordt de procedure uitgevoerd?

Intraoperatieve beeld van twee-niveau percutane vertebroplastiek
Via een incisie van 4mm en onder radioscopische controle wordt een apparaat ingebracht van 3.5mm diameter ter hoogte van de voet van wervel, tot het bereiken van de wervelkolom. Eens ter plekke kan men direct acrylisch cement injecteren en de wervellichamen versterken. Indien men wenst, kan men vóór het injecteren van het acrylisch cement, een ballon inbrengen die bij het opzwellen de ineengestorte wervels opricht. Eens de misvorming gecorrigeerd is, wordt acrylisch cement geinjecteerd. Om de pijn te behandelen is het voldoende met het injecteren van acrylisch cement. In ieder geval, het cement wordt onder radioscopische controle geinjecteerd om te controleren waar het naartoe gaat en om complicaties te vermijden. Het ideale is de ingreep zo snel mogelijk uit te voeren, want dit laat de maximale mogelijkheden tot recuperactie toe. Bij de meeste gevallen wil men alleen maar de symptomen stabilizeren en de pijn zoveel mogelijk verzachten. De patienten die reeds een keer werden geopereerd, kunnen een nieuwe ingreep vereisen in de toekomst voor hetzelfde of op andere niveaus van de wervelkolom.
Intraoperatieve beeld van tweeniveau in percutane vertebroplastiek

 
RX-foto verpletterende fractuur ten gevolge van osteoporose
Rx beeld in laterale projectie van vertebroplastiek
Rx beeld in achterwaartse projectie vertebroplastiek
RXfoto verpletterende fractuur ten gevolge van osteoporose

Rx beeld in laterale projectie van vertebroplastiek

Rx beeld in achterwaartse projectie vertebroplastiek

Hoe verloopt gewoonlijk de herstelperiode?Na de ingreep, moet de patient een poos op de ontwaakzaal verblijven terwijl het acrilysch cement hard wordt (zo’n 5minuten) en nadien keert hij terug naar zijn kamer. Meestal, vermindert of verdwijnt de pijn  in de zone na de ingreep, en blijven slechts de hindernissen van de wonde aan de rug.

Hoe kan ik mijn probleem oplossen?