Algemene Bloedeloze Chirurgie

BLOEDELOZE MEDISCHE EN CHIRURGISCHE TECHNIEKEN:ENKELE VOORBEELDEN

Vocht: Om het bloedvolume te behouden en hipovolemische schock te voorkomen wordt Ringer lactaat, dextran, almidón hidroxietílico en andere produkten gebruikt. Enkele vochten in expirementele fase kunnen zuurstof transporteren.

Fármaca: Er zijn middels genetische manipulatie eiwitten ontwikkeld die de produktie van rode bloedcellen (eritropoytine), bloedplaatjes (interleukine 11) en diverse witte bloedcellen (GM-CSF, G-CSF) bevoorderen. Andere medizijnen verminderen significant het bloedverlies gedurende de chirurgische ingreep (aprotinina, antifibrinolítica) of helpen bij het verkleinen van het acuut bloedverlies  (desmopresina).

Biologische adhesieven: Colageen en celulosa verbanden worden direkt aangebracht om bloeding te stelpen. Fibrine lijm en voegsel kunnen de puncties taponeren of grotere bloedende gebieden stelpen.

Machines ter recuperatie van bloed: Deze machines recuperaren de tijdens de operatie of traumaverloren bloed. Later wordt deze gefilterd en terug gediend aan de patient. In extreme gevallen kunnen liters bloed worden gerecupereerd.

Chirurgische technieken: De goede voorbereiding, o.a. nauw overleg met ervaren specialisten, help het chirurgisch team om complicaties te voorkomen. Het is zeer belangrijk om snel te handelen om bloeding te stoppen. Te lang wachten (> 24 uur) kan de mortaliteit sterk doen toenemen. Vervangen van groote operaties voor meerdere kleine ingrepen verminderd het bloedverlies.

Chirurgische instrumentaria: sommige snijden en coagularen gelijktijdig de bloedvaten. Andere stoppen de bloeding in groote weefselgebieden. Er zijn endoscopische en miniem invasieve instrumenten die ingrepen mogelijk maken zonder de bloedverliezen veroorzaakt door groote incisies.

IK WIL MEER INFORMATIE. IK WIL MEER INFORMATIE VOOR JEHOVAH’s GETUIGEN.

Hoe kan ik mijn probleem oplossen?