Fotodynamisk Terapi

FOTODYNAMISK TERAPI

Fotodynamisk terapi infördes i medicin  på 80-talet för behandling av cancer.Kräver tre nyckelkomponenter: en photosensibiliserande agent, ljus och syre till vävnaderna. De fotosensibiliserande agenterna aktiveras av ljus av en viss våglängd, vilket leder till skapandet av en syremolekyl aktiverad i tumörcellerna, som förstör dem inifrån. Fotodynamisk terapi är en alternativ behandling för många typer av cancer.

I hjärntumörer inträffar tumörrecidiv  inom 2 cm från resektionskanterna. Ett ökat avlägsnande av vävnad kommer att öka tumörresektionen och därmed chanserna till tillfrisknande eller åtminstone  överlevnad på lång sikt, men detta ökar markant risken för neurologiska följdtillstånd av typ förlamning, förlust av tal, syn etc.

Å andra sidan , om man tillför en substans som selektivt förstör tumörcellerna samtidigt som normal hjärnvävnad skyddas, kan vi öka förstörelsen av tumörvävnad utan att öka de negativa följderna. Detta är den funktion som de fotosensibiliserande agenterna har. De tillförs intravenöst fyra dagar före det kirurgiska ingreppet för detta är den tid som behövs för att de skall ackumuleras selektivt i tumörcellerna Tyvärr ackumuleras de också i huden, vilket gör att patienten inte kan utsättas för solljus under 15 dagar som behövs för  kroppen att ta bort resterna av läkemedlet.

Fotodynamisk terapi för behandling av hjärntumörer
Under operationen och efter genomförandet av den kirurgiska resektionen används laser som orsakar förstörelse av tumörceller i kirurgiska hålrum och vid resektionskanten med en tjocklek på 9 mm. Denna laser varken skär i eller förstör normal hjärnvävnad och vävnaden uppvärms inte.
Fotodynamisk terapi för behandling av hjärntumörer
 

Den fotodynamiska terapin är klar i två steg:

  1. Första fotosensibiliserande agenten ges som intravenös injektion (i en ven). Alla vävnader i kroppen absorberar läkemedlet, som även absorberas av cancerceller i myket större mängder. Under flera dagar efter injektion av den fotosensibiliserande agenten, är drogen borta från de flesta normala celler men är fortfarande kvar i cancercellerna. Den är också kvar på huden ca 90 dagar efter injektionen.
  2. Det andra steget sker fyra dagar efter injektionen. Det kommer att vara under operationen, när resektionen är klar. Ljuset från en laser  inriktas på cancercellerna som ingår i det kirurgiska hålrummet och vid resektionskanterna och aktiverar den fotosensibiliserande agent som finns inom cancercellerna och dödar dem.
Fase rav fotodynamisk terapi i cancerbehandling

Fase rav fotodynamisk terapi i cancerbehandling

Hur kan man lösa mitt fall?