INFUUSPOMP MET BACLOFEN

INFUUSPOMP MET BACLOFEN

Hoe werkt de intrathecale behandeling met Baclofen?

De spasticiteit is de stramheid/spanning van de spieren. Spasticiteit komt voor waneer de hersenen of het ruggemerg beschadigd zijn. Door deze beschadiging wordt belet dat de zenuwimpulsen het ruggemerg bereiken waar een bepaalde substantie wordt vrijgemaakt die men GABA noemt. Deze substantie is een natuurlijk neurotransmitor die toelaat dat de spieren gaan relaxen. “Baclofen” is similair aan deze natuurlijke substantie en werkt in het ruggemerg, waardoor de spieren kunnen relaxen.

De orale medicaties tegen spasticiteit kunnen nuttig zijn bij bepaalde patienten. Maar aangezien deze medicijnen via de bloedsomloop door het lichaam circuleren, bereikt slechts een zeer kleine hoeveelheid (1/10,000) de juiste plaats van werking in het ruggemerg. Sommige personen met ernstige spasticiteit hebben een hoge dosis orale medicatie nodig, maar de dosis die uiteindelijk het ruggemerg bereikt is niet voldoende om de spasticiteit onder controle te houden. Bij de intrathecale behandeling wordt Baclofén toegediend in de vloeistof die het ruggemerg omringt, zonder verdere verdeling in het lichaam. Daardoor kan de spasticiteit met een vrij geringe dosis onder controle worden gehouden, terwijl dit ook de nevenwerkingen minimaliseert en de werkzaamheid verhoogd bij die patienten waarbij de orale toediening van dezelfde medicatie geen effect heeft. De intrathecale behandeling met Baclofén is een niet destructieve en reversibele behandeling.

Welke stappen ondernemen?

  • 1. EEN HAALBAAR DOEL VOOR OGEN HOUDEN: Een realistische doelstelling is van primair belang om voldoening te hebben van de resultaten. Deze behandeling kan de verloren capaciteiten van de patienten niet teruggeven, doch kan de behandeling helpen de spasticiteit te verminderen, en bijgevolg kan de patient zijn volle potentieel gaan ontwikkelen van de toestand ná de laesie.
  • 2. TEST INTRATHECALE INFUUS MET BACLOFEN: Hiermee wordt onderzocht of de patient baat zal vinden of niet met de intrathecale Baclofen behandeling. De arts injecteert een kleine dosis Baclofen in de vloeistof die het ruggemerg omringt en evalueert de spierspanning en zijn spasticiteit. Indien de spieren gaan ontspannen tijdens de proef, betekent dit dat de patient baat zal vinden bij de intrthecale behandeling met Baclofen.. Indien er geen respons is, moeten er andere vormen van behandeling in aanschouwing genomen worden. De proefdosis vermindert de spasticiteit met 97% bij patienten met plaquesclerose of met laesie van het ruggemerg, en met 86% bij de gevallen met ernstige spasticiteit ten gevolge van hersenparalyse of hersenlaesie.
  • 3. ONAFGEBROKEN TOEDIENEN VAN BACLOFEN INTRATHECAAL.: Een klein pompje wordt chirurgisch onder de huid van het abdomen ingeplant. Via een klein silicone buisje wordt de medicatie toegediend van het pompje naar de ruggemergvloeistof. De meest frecuente verwikkelingen i.v.m. de inplantbare infuuspompjes zijn de infecties, de gebogen verbindingen en het losmaken van de cateter.
  • 4. ONDERHOUD: Het pompje moet geregeld gevuld worden met Baclofen. Bovendien moet de dosis aangepast worden.

¿Hoe geschied de proef?

Baclofen infuuspomp
De arts brengt lokale verdoving aan op de huid van de lumbare zone en middels een naald voor lumbale punkties wordt de thecale ruimte bereikt, waar zich de vloeistof bevindt die het ruggemerg omringt. De medicatie wordt toegediend onder het einde van het ruggemerg. Er wordt slechts een kleine hoeveelheid medicatie geinjecteerd, maar die is voldoende om een maximaal effect te hebben bij de meerderheid van de patienten. Baclofen heeft een half uur tot een uur tijd nodig om de spieren te doen ontspannen. Het maximale effect wordt bereikt na ongeveer 4 uur na de injectie, en het effect duurt in het algemeen ongeveer tussen de 6 en 8 uur. Als de medicatie uitgewerkt is, wordt de spasticiteit weer net zoals vóór het uitvoeren van de proef.
Baclofen infuuspomp

Door het meten en vergelijken vóór en ná de proef, kan gezien worden welke de reactie men kan verwachten van de intrthecale behandeling met Baclofen en kan bijgevolg beslist worden of het de moeite is om deze behandeling toe te passen of niet.

Elke patient reageert anders op de proef. Soms gaat de spasticieit slechts deels weg, en soms zijn de spieren zodanig slap dat de patient niet eens meer kan rechtstaan. In ieder geval zijn de effecten slechts tijdelijk en verdwijnen ze na enkele uren zonder enig gevolg.

Denkt u eraan dat de proef alleen wordt uitgevoerd om te zien of deze wijze van toedienen van Baclofen effectief zal zijn of niet. Niettemin, als de medicatie wordt toegediend met het pompje, dan gebeurt dit op een meer regelmatige basis en zonder luchtbellen, waardoor het effect ook regelmatiger is en zonder pieken. In ieder geval, eens het pompje is ingeplant moeten meerdere programmatieproeven worden uitgevoerd tot het juiste en meest aangepaste programma voor de behoeften van de patient gevonden wordt.

Soms zijn de resultaten van de eerste proef twijfelachtig of negatief. In dat geval kan de proef herhaald worden met een hogere dosis om te zien of dan het gewenste resultaat bereikt wordt. Als dit nog steeds niet het geval is, kan de proef een derde keer herhaald worden en opnieuw de dosis verhoogd. Als dan nog steeds het gewenste resultaat niet werd bereikt, is het waarschijnlijk dat de patient niet een goed kandidaat is voor de intrathecale behandeling met Baclofen en moeten alternatieve behandelingen in acht genomen worden.

Tijdens de proef kunnen nevenwerkingen voorkomen, zoals overdreven ontspannen spieren, slaperigheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, etc. In ieder geval, raadpleeg Uw arts bij eigenaardige symptomen, maar denk eraan dat ze alle slechts tijdelijk zijn en weggaan zodra de medicatie is uitgewerkt.

Wat te doen om een afspraak te krijgen?