Radiofrekvensbehandling Av Rygg Och Nackvark

RADIOFREKVENSBEHANDLING AV RYGG OCH NACKVÄRK

Radiofrequentie facet denervatie
Denervering med hjälp av radiofrekvens består i att man med hjälp av en nål och elektrisk strömförstör nerverna som överför smärtan från ett område i kroppen. Den elektriska strömmens passage genom nålsändanorsakar ett elektriskt brännsår stort som en ärta. Nålen placeras på nerven eller nerverna som överför smärtan, på ett sådant sätt att vi förhindrar överföringen av smärtan när vi förstör dem. Fast det kan appliceras på olika områden i människokroppen, är det vanligast att behandla ryggrade. Men också andra leder (höften,t.ex.).
Radiofrequentie facet denervatie
 

HURUDAN ÄR PROCEDUREN?

Till att börja med punkterar anestesiologen en av dina vener för att genom den ge dig mediciner som gör att du bedövas och inte behöver lida smärta. Du upplever endast under några sekunder en känsla av hetta i venen genom vilken medicinerna ges.

Härefter desinficeras huden med jod (i fall av allergi, meddela oss så vi kan använda andra medel).

Radiofrekvent ländryggen facett denervation
Radiofrekvent cervicalt facett denervation
Radiofrekvent ländryggen facett denervation
Radiofrekvent cervicalt facett denervation

Doktorn för in en lång och tunn nål tills dess ända är nära nerven som vi vill skada för att kontrollera smärtan och nålens rätta läge övervakas med röntgenstrålar.En liten elektrisk ström appliceras genom nålen för att säkerställa att dess ända ligger rätt eftersom den annars placeras om så många gånger som behövs. Så snart nålen är perfekt placerad görs ett elektriskt brännsår av en ärtas storlek i dess ända. Med detta skadas nerven som överför smärtan som vi vill eliminera. Processen måste upprepas i alla de nerver som bör skadas för att kontrollera smärtan, men det görs inga snitt, endast punkturer.

Lumbar facett denervation systemet
Disposition av lumbal facett denervation poäng
Lumbar facett denervation systemet

Disposition av lumbal facett denervation poäng

Cervikal facett denervation
Punkt cervikal facett denervation
Cervikal facett denervation

Punkt cervikal facett denervation

Proceduren som sådantar vanligen ungefär en timme, men härtill bör läggasen halvtimme för att förbereda patienten före proceduren och en halv timme till för uppvaknandet efteråt. Kom ihåg att du bör fasta 6 timmar innan du kommer till sjukhuset (ingen mat eller dryck), för annars kan bedövningsmedel inte ges och proceduren under enbart lokalbedövning är obehaglig.

Efter proceduren hålls du i uppvakningsrummet tills du vaknat helt. Så snart du lämnat operationssalsområdet rekommenderar vi att du äter någonting för att återhämta sockerhalten i blodet. När du återvänder hem kan du inte köra fordon, för du kommer att vara dåsig.

Vanligen känner mansig bra på dagen för ingreppet. Följande dag kommer du att känna smärta i det behandlade området, som en följd av ödemet av de små brännskador du genomgick för att kontrollera smärtan. Detta obehag räcker vanligen en vecka och du behöver ta ett smärtstillande medel (t.rx. Nolotil), ett anti-inflammatoriskt medel (t.ex. Voltaren) och någonting för att skydda magen (t.ex. Omeprazol). De flesta patienterna kan återgå till arbetet tre till fem dagar efter ingreppet.

RESULTAT

De slutliga resultaten räcker vanligen en månad, men förbättringen fortsätter ibland långsamt längre fram. Smärtlindringen är vanligen 80-90% hos 80-90% av patienterna. Varigheten av smärtlindringeen men i allmänheten återkommer smärtan med tiden, vanligen mellan tre och fem år, för nerverna som skadats med radiofrekvens växer sig tillbaka med tiden. Vid den tiden kan vi upprepa proceduren igen.

Ett sätt att testa det möjliga resultatet som kan väntas med facettledsdenervationen är att infiltrera facettlederna med lokalbedövning. Om smärtan försvinner under en eller flera dagar kan ett tillfredsställande resultat väntas av facettledsdenerveringen.Om det inte följer någon smärtlindring av facettledsinfiltrationen, är det inte troligt att facettledsdenerveringen blir lyckad.

KOM IHÅG!

  • Om du är gravid eller tror att du kan vara det, låt oss veta det eftersom du då inte bör utsättas för röntgenstrålar.
  • Om du tar aspirin,antiplateletter eller antikoagulanter, så bör du upphöra med dessa medicineringar en vecka före proceduren.
  • Låt oss veta om alla mediciner du tar bara för den händelse att de kan orsaka problem.
  • Låt oss få veta om du någon gång haft en allergisk reaktion mot någon som helst medicin (inklusive lokalbedövning).
  • Efter ingreppet får du inte köra fordon och någon annan måste föra hem dig.

RISKER

Det största problemet kommer av allergi mot lokalbedövning, men detta är ytterst sällsynt. Vi kan skada närliggande nerver, men det är också sällsynt. Det vanlgaste problemet är lokal blodutgjutning i det opererade området som spontant läker inom några dagar.

Hur kan man lösa mitt fall?