Index

Vad är neurokirurgi?

Neurokirurgi är kirurgin som berör centrala och perifera nervsystemen. Dessutom inkluderar den av tradition kirurgisk behandling av de närliggande strukturerna , såsom skallen och ryggraden.Liksom alla medicinska specialiteter har den exklusiva områden (aneurismer, hjärntumörer…) och områden som delas med andra specialiteter (t.ex.  kirurgi av ryggraden eller perifera nerver).

På det hela taget går vetenskapen i allmänhet och medicinen i synnerhet, framåt mer och mer varje dag. Detta innebär att sjukdomar som traditionellt brukade behandlas på ett särskilt sätt, såsom kraniotomi och aneurismklippning, nu har andra behandlingsmetoder ( i detta fall, endovaskulär embolisation av aneurismer); och resulterar i att den primära uppgiften för varje medicine doktor och speciellt varje neurokirurg är att inte endast vara en utmärkt professionell yrkesman men också och framför allt, att aldrig bli föråldrad genom att utföra ett rätt men föråldrat medicinskt ingrepp .För att åstadkomma detta och låta oss erbjuda patienterna den behandlingsmodell som tillhandahåller de bästa resultaten för dem vid det speciella ögonblicket, krävs fortgående medicinska studier. En del tekniker som var rådande vid en viss tid är nu föråldrade och ibland till och med förbjudna, och sålunda är konstant träning och konstanta studier ytterst viktiga.

Dessutom brukade förändringar tidigare ta tiotals år medan de nu går på några månader, så det är lättare att bli efter i utvecklingen och bli anakronistisk om man inte anstränger sig dagligen för att hålla sig ajour. Introduktionen av mikroskop, endoskop, neuronavigation och miniinvasiv kirurgi är utmaningar som utövaren måste kunna svara på och anpassa sig till genom att regelbundet delta i kurser och där uppdatera sina kunskaper.

En annan stor utmaning de senaste åren har varit att åstadkomma tvärvetenskapliga team som undersöker sjukdomen ur många synvinklar och sålunda berikar behandlingsmöjligheterna Det nära arbetet med onkologer och radioterapeuter för att behandla hjärntumörer är nu väletablerat, liksom även är fallet med de olika grenarna av neurologi för behandling av epilepsi, onormala rörelser (Parkinsons sjukdom) eller spasticitet.
Dessutom har de senaste årens utveckling öppnat för andra intressanta kombinationer såsom arbetet med blodkärlskirurger för främre inärmande till ryggraden, eller med ENTkirurger för endoskopisk behandling av skallbasens patologi.

Än en gång har nyckelfaktorerna varit samarbete och integration i motsats till framträdande och individualitet.

Varför hjärnkirurgi?

Neurokirurgi uppkommer ur de speciella egenskaperna hos nervvävnad.

Å ena sidan kräver den mycket noggrann kunskap i anatomi. Det är inte tillräckligt att bara känna till hjärnans, lilla hjärnans eller ryggmärgens yttre utseende, en detaljerad och tredimensionell översikt av fördelningen av de förenande vägarna inom nervsystemet är mycket viktig. På detta sätt kan vi komma genom spåren utan att skada dem, i stället för att gå igenom dem och följaktligen förstöra dem. Bristen på stödjande bindvävnad gör nervsystemet väldigt mjukt och lätt att skada om det utsätts för minsta tryck eller sträckning, vilket lätt skulle tålas av andra organ eller vävnader.

Bild av 3-Tesla MRT i koronala delen av nervbanor
Bild av 3-Tesla MRT i sagital avsnitt av nervbanor
Bild av 3-Tesla MRT i koronala delen av nervbanor
Bild av 3-Tesla MRT i sagital avsnitt av nervbanor

En annan nyckelfaktor i nervsystemet som gör det unikt, speciellt centrala nervsystemet, är hur det reagerar på skada. Inflammation och ödem i något som helst annat organ skulle inte orsaka några större problem, utan bara svullnad och värk. Emellertid är nervsystemet avgränsat inom ett utrymme med fastställd volym och så resulterar inflammationen och ödemet i en farlig tryckhöjning, som förhindrar tillflödet av artärblod Om de får fortsätta expandera, blockerar inflammationen och ödemet totalt blodflödet till hjärnan och leder till patientens död eftersom de skadade neuronerna inte kan återupplivas.

Slutligen måste vi beakta att att den mänskliga nervvävnaden har mycket låg regenereringskapacitet, i motsats till ben eller lever som kan regenerera sig själva. Det värsta exemplet är total förlamning/tetraplegi av ryggmärgen: när den en gång uppkommit är den permanent.

Dr Vanaclocha, en ryggkirurgi
För att utföra kirurgiska procedurer i nervvävnad krävs specialinstrument och –utrustning, såväl som speciell kirurgisk skicklighet: … de blödande kärlen i hjärna och ryggmärg är  t.ex. så tunna att man inte kan binda eller bränna dem såsom i andra delar av kroppen, utan det krävs specialclips och ett bipolärt koagulationssystem, vilket är mycket mera precist och känsligt.

Dessutom har hjärnan nästan inga energireserver såsom kolhydrater(glykogen, glukos) eller fett.. Detta betyder att man inte såsom i lemmarna kan sätta in etryckförband och operera patienten utan någon blödning. Att arbeta med konstant blodflöde är absolut väsentligt och obligatoriskt : om flödet stoppas utöver 3-5 minuter skapar det oåterkallelig neuronskada som kan leda till döden eller vegetativt status.

Vad vi erbjuder

Ett team som förbundit sig till fortsatta medicinska studier och ett sjukhus med högteknologisk utrustning för att säkerställa bästa möjliga behandling för våra patienter.

Kirurgiska mikroskop
Endoskopi utrustning
Neuronavigation
Kirurgiska mikroskop
Endoskopi utrustning
Neuronavigation
Intraoperativ CT
Ultraljuds aspirator
CO2 Laser
Intraoperativ CT
Ultraljuds aspirator
CO2 Laser
Intraoperativ elektrofysiologisk övervakning
Laser fotodynamisk terapi
Intraoperativ elektrofysiologisk övervakning
Laser fotodynamisk terapi
Video EEG
Radiofrekvens pulsgenerator
Ozongenerator
Video EEG
Radiofrekvens pulsgenerator
Ozongenerator

Hur lösa mitt fall?