Hyperhidros

HYPERHIDROS

Hyperhidros är den sjukliga ökningen av svettning i någon del av kroppen. Den kan drabba handflatorna, fotsulorna, armhålan, ansiktet och så vidare. Det område som vanligtvis är mest bekymmersamt är handflatorna (palmar hyperhidrosis).

Palmar hyperhidros
Facial hyperhidros
Palmar hyperhidros

Facial hyperhidros

Axillär hyperhidros
Plantar hyperhidros
Axillär hyperhidros

Plantar hyperhidros

Hyperhidros behandling med Botox

Den inledande behandlingen är medicinsk med krämer, lotion och applicering av elektrisk ström. Om detta inte räcker kan man injicera botulinum toxin. Dess fördel är att det kan injiceras på läkarmottagningen, nackdelen är att det verkar bara en tid (varje gång mindre med varje injektion.). Det är dyrt och det gör ont att injicera. I de fall då medicinbehandling inte räcker till, kan man erbjuda kirurgisk behandling.

VILKA ÄR MÖJLIGHETERNA TILL KIRURGISK BEHANDLING?

Superior thoracic sympathectomy

Patienter som lider av hyperhidros vet i regel av egen erfarenhet att vanliga åtgärder inte har några bestående resultat, och i många fall har de ingen effekt alls. Det är i sådana fall som kirurgisk behandling kan komma ifråga.

Superior thoracic sympathectomy syftar till förstörelse av dessa sympathetic ganglia (nervknutar) som kontrollerar handsvettningen. Så snart dessa ganglia har förstörts, minskar hand- och även armhålesvettningen på ett markant sätt.

VAD ÄR SUPERIOR THORACIC SYMPATHECTOMY?

Detta kirurgiska förfaringssätt beskrevs först 1927, även om sättet hur det utförs har utvecklats mycket med dagens utrustningar och instrument. I dag utförs det med endoskopisk (optisk undersökning inuti kroppen) utrustning (thoracic endoscopic sympathectomy eller TES), som har reducerat kirurgiska besvär och har förenklat behandlingen av dessa hos i övrigt friska patienter.

Det finns olika sätt att förstöra sympathetic ganglia som är ansvriga för överdriven svettning. Vi gör det med endoskopi genom ett enda 6mm snitt i bröstkorgen, i höjd med armhålan (ett på varje sida som skall opereras). Video-endoskopet förs in och gör det möjligt för oss att se den ganglia som skall förstöras med elektrobränning eller laser.

HUR UTFÖRS TES ?

Scheme arbete
Intraoperativ bildbehandling med endoskopi system på plats
Scheme arbete

Intraoperativ bildbehandling med endoskopi system på plats

Under vanlig sövning förs ett tunt endoskop (rör) kopplat till en videokamera in i bröstkorgen genom ett 6mm snitt i armhålan. För att undvika varje lesion (skada) töms lungan på den sida som skall opereras. Vi åstadkommer detta med användande av ett endotracheal-rör som tillåter oss att välja enlungsandning.

Sympatisk kedja
Endoskopet förs till övre ändan av det 2:a och 3:e revbenet i den bakre delen av brösthålan. Så snart ganglia är lokaliserade och positionen bekräftad förstörs de med  laser eller elektrobränning. Slutligen, när endoskopet har tagits bort, återfylls lungan. Ibland måste ett dräneringsrör lämnas på plats genom det ursprungliga snittet.
Identifiering endoskopisk sympatisk kedja
Rx bekräftelse nivå för att ingripa
Identifiering endoskopisk sympatisk kedja

Rx bekräftelse nivå för att ingripa

Förstörelse endoskopisk sympatisk kedja
Unik snittmetod i sympathectomy
Förstörelse endoskopisk sympatisk kedja
Unik snittmetod i sympathectomy

Efter några minuter upprepas proceduren på andra sidan.

HUR ÄR TIDEN EFTER OPERATIONEN?

Ärr på uni-portal endoskopisk metod

Sex timmar efter operationen kan patienten börja äta och sitta på sängen. Han uppmanas  göra andningsövningar, med djupa inandningar, för att befrämja adekvat lungutvidgning.

Vanligtvis skrivs patienten ut följande dag. Ifall han hade bröstdränering tas den bort 24-48 timmar efter operationen och patienten följer den beskrivna rutinen.

Ärr på uni-portal endoskopisk metod

 

FINNS DET NÅGRA KOMPLIKATIONER?

Komplikationer under operationen är sällsynta. Den viktigaste är eventuell närvaro av blod eller luft i lungsäcken. Den inledande behandlingen är bröstkorgsdränering under en eller flera dagar.

VILKA ÄR RESULTATEN?

Resultaten är utmärkta direkt efter behandlingen. Om svettningen inte blir helt korrigerad är den vanligaste orsaken att vissa fibrer inte blivit förstörda, vanligtvis därför att de kommer från andra ganglia hos patienter med nervbanor av ovanligt slag.

Status före operationen
Status efter operation
Status före operationen

Status efter operation

Eftersom den vanligaste biverkningarna är ökad svettning i andra kroppsdelar (bröst, rygg, rumpa, lår). Kan minskas genom att kontrollera omfattningen av Sympathectomy eller superselective Sympathectomy. Med denna teknik inte skadar inte sympatiska kedjan ganglierna och Ramiansluter den. Förfarandet är mycket mer selektiv men är tekniskt mycket mer mödosamt och har mer risk än det vanliga förfarandet. Den är reserverad för särskilda fall med ökad risk för kompenserande hyperhidros.

Men det är också mycket vanligt att en måttlig minskning av svettning på fötterna.

I utvalda fall kan utföra proceduren med radiofrekvens, perkutan, dvs nålar. Förfarandet är uppegående och utförs under lokalbedövning och sedering. Deras resultat är en början bra, men ofta blir svettas över tiden, om än inte på samma nivå som tidigare. Detta beror på att sympatiska kedjan inte har förstörts och avlägsnas, men endast blockeras av en RF-bränna, så att sympatiska nerver växa tillbaka över tiden och därmed blir svettning. I händerna och ansikte används i fall där endoskopisk Sympathectomy erbjuder särskild risk eller fara (Jehovas vittnen, som inte accepterar den hypotetiska möjligheten att en blodtransfusion). Det är dock mest användbart vid behandling av plantar hyperhidros (fotsulorna), där resultaten inte behöver vara så perfekt som det händer och där en liten mängd svett är ett mindre problem. Förutom endoskopisk ländryggen Sympathectomy är tekniskt mycket mer komplex. Perkutan ländryggen Sympathectomy kan också användas i fall av vaskulär sjukdom i de nedre extremiteterna (diabetes, kärlsjukdom, ) och även i fall av neuropatisk smärta.

Perkutan radiofrekvent bröstkorg Sympathectomy
Perkutan radiofrekvent bröstkorg Sympathectomy
Perkutan radiofrekvent bröstkorg Sympathectomy

Perkutan radiofrekvent bröstkorg Sympathectomy
Perkutan radiofrekvent ländryggenSympathectomy
Perkutan radiofrekvent ländryggenSympathectomy
Perkutan radiofrekvent ländryggenSympathectomy

Perkutan radiofrekvent ländryggenSympathectomy
Preoperativ situation perkutan ländryggen Sympathectomy
Postoperativ situationen i perkutan ländryggen Sympathectomy
Preoperativ situation perkutan ländryggen Sympathectomy

Postoperativ situationen i perkutan ländryggen Sympathectomy

SAMMANFATTNING

Endoscopic thoracic sympathectomy är en enkel och effektiv metod vid behandling av palmar hyperhidrosis (överdriven handsvettning).

Vår teknik med ett enda snitt på varje sida som opereras gör ingreppet mindre besvärande, mer tolerabelt och estetiskt mycket tilltalande.

Perkutan radiofrekvent Sympathectomy är möjligt, men resultaten är sämre än den för endoskopisk Sympathectomy.

Hur kan man lösa mitt fall?