Faqs

FAQS (OFTA STÄLLDA FRÅGOR)

Vad bör jag göra när jag kommer till mottagning nummer 16?
Försäkra er först om att ni befinner er i rätt mottagning. Det vore beklagligt om ni på grund av ett misstag befann er i fel mottagning.För det andra , kom in och försök kontrollera att vi ser er. På annat sätt kan vi inte veta att ni anlänt och det kan hända att ni väntar i onödan eller att andra patienter med senare mottagningstid kommer in före er. Alltsomallt, kom ihåg att den överenskomna mottagningstiden är ungefärlig. Man kan inte beräkna den exakta tiden för läkarbesöket för varje patient. En del fall kräver mera uppmärksamhet/tid än andra.(Tänk att det kunde vara ni). Därför ber vi er ha tålamod, meno m någonting förefaller er inte vara normalt , ber vi er ta kontakt med sjuksköterskan. Tänk emellertid  på att vi inte kan programmera sakerna till 100%. Ofta inträffar något oförutsett som gör att vi måste  organisera om vårt mottagningsschema. Dessutom tänk er att om  ni var detta oförutsedda fall,så skulle ni säkert vara glad över att bli betjänad utan dröjsmål.

Vad skall jag göra när jag skall tas in på sjukhuset?
Gå till huvuddisken vid sjukhusets ingång och v isa ert ID-kort eller pass.  Det är viktigt att uppvisa identitetsbevis för att undvika misstag med förnamn och tillnamn. Även om ett sådant misstag uppstår, inverkar det generellt inte på vården, men det kan leda till administrativa problem. Om ni behöver en rapport i framtiden eller om räkningen för er vistelse skall skickas till ett försäkringsbolag, kan dylika fel troligen leda till att de vägrar betala för er vistelse.

Är det nödvändigt att jag tas in på sjukhus, och i så fall hur många dagar skall jag vara intagen?
Det beror mycket på vilket ingrepp eller vilken pocedur ni skall genomgå. Majoriteten av procedurerna som utförs genom huden (de som utförs med nål) kan göras ambulatoriskt (man behöver inte tas in på sjukhuset eller det räcker med en halv  vistelse). I allmänhet varierar i medeltal längden för postkirurgisk vistelse från 1 till 2 dagar vid ryggradskirurgi och 3 till 5 dagar vid hjärnkirurgi. Det beror på ingreppet och på vilket slags fall det är frågan om. Tveka inte att fråga oss om ert fall, och vi klargör saken för er, fastän ni bör tänka på att det alltid är fråga om uppskattningar där man inte beaktar eventuella komplikationer. Isådana fall kan vistelsen förlängas över tidigare nämnda.

Vilket slags bedövning kommer man att använda på mig?
I allmänhet beror det på vad för slags kirurgiskt ingrepp eller vilken procedur ni skall genomgå.  Majoriteten av procedurer genom huden utförs under lokalbedövning eller nedsövning. Detta underlättar återhämtningen och utskrivningen från  sjukhuset. I vissa fall kan eventuella andra sjukdomar som ni lider av, göra att vi rekommenderar en annan typs  olika bedövning. I vilket fall som helst utvärderar våra anestesiläkare ert fall och ger er sin rekommendation. Kom ihåg att avlägsna era tandproteser innan ni kommer ner till operationssalen. De är bara ett störningsmoment och i ett ögonblick av kirurgisk stress, kan de gå förlorade.

Kan en familjemedlem bo  i rummet med mig?
Alla rum i sjukhuset är utrustade med en bäddsoffa som är till för att användas av familjemedlem eller följeslagare. Detta kostar ingenting extra. Bed att sjuksköterskan ger er lakan. Vi ber er minimera besöken till det väsentliga, framför allt under de första dagarna efter operationen. Tänk på att ju fler besök desto större risk för infektioner.

Vad händer om jag har en fråga att ställa er?
Tveka inte att kontakta oss när som helst. Det är bättre att fråga än att få något problem för att man inte velat störa.

Kan min vanliga läkare kontakta er?
Vi skulle bli mycket glada om er vanliga läkare kontaktade oss, så att vi kunde diskutera ert fall med honom/henne och sålunda fatta de mest adekvata besluten rörande ert fall.

Vad är magnetresonans (MRI)?
Det handlar om en icke-invasiv procedur utan ioniserande strålning och utan smärta som  tillåter utvärdering av människokroppen. En magnetröntgenundersökning tar i allmänhet 15 minuter till 1 timme. Det är nödvändigt att vara så orörlig som möjligt, för vilken som helst lätt rörelse försämrar kvaliteten på bilden och ofta måste man göra om studien. Magnetresonansmaskinerna består av ett långt rör genom vilket patienten passerar liggande på en hal brits med ansiktet uppåt. Det existerar begränsningar för överviktiga personer (över 160 kg). För barn och för personer som lider av klaustrofobi rekommenderas at tundersökningen görs under bedövning. Man kan också använda magnetresonansmaskiner av öppen typ, men eftersom dessa maskiner använder mindre kraftiga magnetfält, blir bildkvaliteten sämre än för maskiner av stängd typ.

Hur bör jag förbereda mig för en magnetresonans?
Det är inte nödvändigt att fasta eller begränsa intag av vätska före en MR, om det inte fordras en injektion av gadolin (i detta fall rekommenderas två timmars fasta). Före proceduren bör ni avlägsna allt som kan innehålla metall, såsom hårnålar, nycklar, mynt, glasögon, smycken, hörapparater, eller kläder som innehåller knappar, blixtlås eller dylikt av metall och naturligtvis skorna. Kreditkort, klockor och mobiltelefoner förstörs då de kommer in i MR-maskinens magnetfält och deras magnetband suddas ut. En del medicinska implantat kan också förstöras, som t.ex. pacemakers ,en del typer av shuntar för vattenskalle (inte alla), metallproteser och clips för aneurism(endast de som inte är av titanium). Största delen av clips för aneurism använda sedan 1985 är kompatibla med MR. Av denna orsak frågar vi efter er tidigare sjukdomshistoria.

Vem bör inte undergå magnetresonans?
Titaniumimplantat är kompatibla med MR, men detsamma är inte fallet med vissa medicinska implantat (clips för hjärnaneurism, hjärtpacemakers,elektriska nervstimulatorer eller ryggmärgsstimulatorer, pumpar för medicininjektion, främmande föremål av metall i ögonen och öronsnäcksimplantat). Majoriteten av ledimplantat är ferromagnetiska, men eftersom de är fast stöttade inne i benet, rör de sig inte och utgör inte problem. Personer med externt fastsatta anordningar, med fragment av avlägsnade kulor eller med interna metallklämmor  från tidigare operationer bör utvärderas före proceduren. Instrumentering av metalliskt rostfritt stål i ryggraden utgör inget direkt hinder för undersökning med MR, men eftersom kvaliteten på bilderna blir sämre, används det inte i denna grupp av patienter som behöver andra metoder av diagnosprov (datortomografi eller TAC). Idag är majoriteten av instrumentering i ryggraden av titanium och sålunda kompatibel med MRbilder. Gravida kvinnor (speciellt i tredje kvartalet) avråds från att genomgå MR.

Vad händer om jag använder medicinala örter?

Man tar medicinala örter av många orsaker , bl.a. för att förbättra sin hälsa,för att sköta kroniska tillstånd och för att behandla smärta. Emellertid gör det faktum att de är örter, inte mindre farliga än mediciner, för om de är till nytta är det för att de innehåller någon kemisk produkt som åstadkommer den funktion man önskar.Lika väl som mediciner ordinerade av läkare, kan örterna göra önskad nytta, men de kan också framkalla biverkningar eller icke önskad effekt på grund av icke önskade farmakologiska interaktioner och de kan också leda till problem såsom magblödningar och skador på njurarna.
Ett annat problem är att det finns en tendens att tänka att om örterna är bra, så ju större mängd,dess bättre. Emellertid kan de kemiska komponenterna i örterna vara giftiga, om dosen är för stor. Detta är ett vikjtigt problem som kommer av svårigheten att kalkylera exakt dos, ty varje mängd örter kan innehålla olika dos av den verksamma substansen. Örterna innehåller många komponenter som också kan verka på olika sätt beroende på när örten skördats, hur den processeras och emballeras. Det kan också förekomma kontaminering under tillverkningen (t.ex. har man funnit rester av tunga metaller i asiatiska örtprodukter).
Till och med örter som i allmänhet är säkra kan vara farliga eller de kan ha biverkningar i vissa förhållanden. T.ex. kan vissa örter göra att blodet levras långsammare och sålunda komplicera varje kirurgiskt ingrepp.De kan också leda till negativa reaktioner tillsammans med mediciner som används för bedövningen.
Meddela oss sålunda utan tvekan eller skamkänslor om ni använder nå¨gon medicinalört, vilken som helst, franför allt om ni skall genomgå en operation, eftersom många av dessa örter ändrar blodets koagulering. T.ex. Sintrom (en antikoagulant), gingko biloba (en ört), aspirin och E-vitamin kan minska blodets koaguleringsförmåga, och att ta dessa produkter samtidigt kan öka risken för blödningar. Hyperikonväxten eller  johannesörten minskar verkan av antiAIDS-medicinering, kan förvärra njursjukdopmar och minska verkan av mediciner för hjärtsjukdomar, nervös depression,epilepsianfall,vissa cancerformer och preventivmedel.
För att undgå problem kan det vara bra att upphöra med intaget av medicinalörter åtminstone en vecka före ingreppet. De farligaste örterna är de som ändrar blodets koagulering eller blodtrycket.

Förlita er inte heller på de specifikationer som leveras med medicinalörterna.Å ena sidan finns det inte alltid någon statlig kontroll (Hälsoministerium)av innehållet i det som sägs i förpackningen. Å andra sidan handlar det ofta om produkter importerade från andra länder,där hälsokontrollerna inte är så strikta som man kunde önska.