Anti Inflammatoriska Lakemedel

ANTI-INFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL

Din doctor har rekommenderat att du skall ta en non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) som en del av din behandling för ett muskelskelett-problem. Var god och läs denna information noggrant för att få största möjliga nytta av och minsta möjliga risk för att få några problem av medicinen. Om du oroar dig för något eller har frågor rörande informationen i denna broschyr, tala med din doktor om det. Håll denna och all annan medicin utom räckhåll för barn.

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSSÄTT

NSAIDs används för att behandla smärta i ett antal sjukdomstillstånd. De används också för att behandla inflammation, som ofta skapar eller förvärrar smärta genom att orsaka styvhet och svullnad. En del NSAIDs är ttillgängliga utan läkarrecept (receptfria mediciner). Dessa inkluderar aspirin, lågdos (200 mg) ibuprofen och lågdos naproxen. De är säkra och verksamma mediciner för den stora majoriteten patienter som tar dem i rätta doser. Andra NSAIDs kan fås endast med läkarrecept.

FÖRE ANVÄNDNINGEN AV NSAIDs

 • Läsa noggrant alla anvisningar.
 • Följ alla råd och/eller försiktighetsmått.
 • Tag inte denna medicin om du någon gång haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot aspirin, någon receptfri NSAID eller någon annan medicin mot smärta, feber, svullnad eller artritis.
 • Säkerställ dig att medicinen kan tas tillsammans med alla andra mediciner du tar. Kolla med oss eller farmaceut om du inte vet själv.
 •  Kolla med oss, om du är gravid, tänker bli det eller ammar.
 • Meddela oss om du har några blödnings– eller blodproppsproblem.
 • Konsultera oss om du haft tarmblödningar eller magsår, innan du börjar ta NSAIDs.

HUR ANVÄNDS NSAIDs?

Gastrit av intag av antiinflammatoriska
 • Använd endast så som din doktor ordinerat.
 • Tag NSAIDs med mat och ett fullt glas vatten (8oz.)
 • Du kan ta dem med antacider.
 • Tag dem endast under den ordinerade tidsperiod som din doktor rekommenderat.
 • Om du glömmer en dos, tag den så snart som möjligt med mat och vatten. Om det nästan är dags för nästa dos, lämna bort den glömda dosen och återgå till ditt reguljära schema. Dubbla INTE dosen.
Gastrit av intag av antiinflammatoriska

 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AB NSAIDs

 • Om du tar NSAIDs under längre perioder (månader), se till att du går regelbundet hos oss för kontroll.
 • Meddela oss om du regelbundet konsumerar alkoholdrycker. Dina mediciner kan behöva modifieras.
 • Allvarliga biverkningar som resulterar i allvarlig och t.o.m. livshotande sjukdom (av problem såsom blödande magsår och anndra) kan uppträda utan förvarning.
 • Tag inte andra NSAIDs, inkluderande receptfria NSAIDs och aspirin med recept. Att fortsätta den dagliga användningen av en lågdos aspirinmedel för förhindrande av hjärtkärlssjukdom är vanligen acceptabelt.
 • NSAIDs kan också påverka andra medicinska tillstånd såsom högt blodtryck, njurproblem, astma och annat. Var noggrann med att informera oss om ALLA din medicinska problem och ALLA mediciner du använder (receptbelagda och –fria, inkluderande vitaminer och homeopatiska medel) innan du tar denna nya medicin.
 • Eftersom en del NSAIDs kan orsaka dåsighet var säker på att du vet hur du reagerar på NSAIDs innan du hanterar maskiner eller utför andra jobb som kräver uppmärksamhet.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Det finns ett antal lätta problem som kan bindas till användningen av NSAIDs.

Halsbränna är en vanlig biverkning med intag av antiinflammatoriska
Det finns ett antal mindre problem som kan förknippas med användning av antiinflammatoriska läkemedel. Illamående, matsmältningsbesvär eller halsbränna är vanligt och kan ofta förebyggas genom att ta medicinen med en mage full med vatten. Andra biverkningar är diarré, yrsel och dåsighet. Dessa milda biverkningar är oftast övergående i allmänhet. Men om de fortsätter eller är besvärande, kolla med oss och sluta med drogen.

Halsbränna är en vanlig biverkning med intag av antiinflammatoriska

 

Även sällsynta, kan allvarliga biverkningar och påverkar flera organ och system. Bör omedelbart sluta med medicineringen och rådgöra med oss om du märker något av följande:

Magsår och / eller tolvfingertarmen med att ta anti-inflammatoriska
 • Lätt illamående, dålig matsmältning, hjärtbränna eller buksmärtor.
 • Blodig eller svart tjärliknande avföring.
 • Uppkastning av blod eller något som liknar malet kaffe.
 • Återkommande näsblödning eller blödning från mun eller tandkött eller annan ovanlig blödning.
 • Nässelfeber eller svullnad i ansiktet, ögonlocken, munnen, läpparna eller tungan.
 • Andtäppa eller svårighet att andas.
 • Flåsande.
 • ”Tyngd” i bröstkorgen eller bröstsmärta.
 • Plötslig oförklarlig viktökning.
 • Plötslig minskning av urinproduktionen.
 • Konvulsioner eller epilepsianfall.
 • Högre blodtryck.
Magsår och / eller tolvfingertarmen med att ta anti-inflammatoriska

 

En annan långsiktig biverkningar och tystare är osteoporos. Tar antiinflammatoriska kronisk makt och förskott uppkomsten av osteoporos.

Hur kan man lösa mitt fall?