Stereotaktisk Hjarnan Biopsi

STEREOTAKTISK HJÄRNBIOPSI

Vad menas med stereotaktisk biopsi?

Stereotaktisk hjärnbiopsi

Det är en mycket exakt metod för provtagning av hjärnvävnad (biopsi) genom ett litet hål i skallen. Huvudsyftet är att fastställa diagnosen för vilken typ av tumör eller  skada  patienten lider av. Den har inget värde som behandling, men beroende på resultatet av biopsin kan man organisera ett program för lämplig behandling (kirurgi med kraniotomi, strålbehandling, kemoterapi…)

Stereotaktisk hjärnbiopsi
 

När skall man utföra en stereotaktisk biopsi?

Den är speciellt bra för att kunna veta den exakta innebörden av skadan (tumör, infektion, inflammation, stroke) när man behöver tömma innehållet i en cysta eller abscess i hjärnan, då det finns flera lesioner (för att undvika flera operationer), eller om man misstänker att skadan inte kräver kirurgi (det finns tumörer som bara kan behandlas med strålning och kirurgi krävs inte).

Vad är en stereotaktisk biopsi?

Beräkning av koordinater i en stereotaktisk biopsi
För att avgöra exakt var en biopsi skall tas används en sorts hjälm med vars hjälp man beräknar koordinaterna för lesionen. Hjälmen placeras på huvudet med fyra bultar under lokalbedövning. Sedan avgör datortomografi eller magnetkamera de exakta koordinaterna på de tre axlarna i utrymmet (X, Y och Z).
Beräkning av koordinater i en stereotaktisk biopsi
 

Slutligen förs patienten till operationssalen, där vi gör ett litet hål i skallen och genom detta för in en speciell nål. Det är med denna nål som provet tas.

Stereotaktisk biopsi Hjälm
Hjärntumör biopsi
Hjärntumör biopsi
Stereotaktisk biopsi Hjälm
Hjärntumör biopsi
Hjärntumör biopsi

Komplikationer kan uppkomma på grund av blödning i närheten av nålen eller av att en infektion uppstår.

Beställa besökstid