Intratekal Baclofen Terapi

INTRATEKAL BACLOFENTERAPI

HUR INTRATEKAL BACLOFEN (ITB) TERAPI VERKAR

Spasticitet är muskelspänning eller styvhet. Den uppträder när skada på hjärnan eller ryggmärgen hindrar vissa nervsignaler att nå de områden i ryggmärgen som frigör GABA. GABA är ett naturligt ämne i kroppen som tros spela en roll i att låta musklerna slappa av.Baclofen är ett annat ämne som liknar GABA och som verkar vid ryggmärgen och låter musklerna slappa av.

Mediciner för spasticitet som tas genom munnen kan hjälpa en del människor. Men emedan dessa orala mediciner cirkulerar genom kroppen i blodet, är det i själva verket endast en liten mängd som når aktionsplatsen vid ryggmärgen (1/10 000). För en del människor med svår spasticitet räcker inte den mängd, som når ryggmärgen, till för att ge lindring. Intratekal Baclofen-terapi levererar denna medicin direkt i vätskan runt ryggraden utan att den cirkulerar i kroppen. På grund därav lindrar den spasticiteten med mycket små doser, och hjälper att minimera biverkningarna och öka verkan hos de patienter som inte hjälps av oralt intag av samma medicin. IBT Terapi är en icke-förstörande och omkastbar terapi.

Pump för kontinuerlig administrering av intratekal baklofen
Pump för kontinuerlig administrering av intratekal baklofen
Pump för kontinuerlig administrering av intratekal baklofen
Pump för kontinuerlig administrering av intratekal baklofen

VILKA ÄR STEGEN I TERAPIN?

 • Målsättning: En realistisk målsättning är vital för tillfredsställelsen. Denna terapi kan inte ge dig färdigheter som du inte redan har, men den kan minska den spasticitet som kanske hindrar dig att använda de färdigheter som du har.
 • Urvalstest: Det är ett sätt att avgöra om du kommer att ha nytta av IBT-terapi. Din doktor injicerar en liten dos medicin i vätskan runt ryggmärgen och bedömer din muskelhållning och spasticitet.Om dina muskler blir lösare under testet, betyder det att ITB-terapi kan verka effektivt för dig. Om inte, bör andra behandlingsformer övervägas. I kliniska studier reducerade testdosen spasticiteten hos 97% av personerna med svår spasticitet på grund av multipel-skleros eller ryggmärgsskada, och hos 86% av personerna med svår spasticitet på grund av cerebral pares eller hjärnskada.
 • Att påbörja IBTterapi: En liten pump opereras in just under huden i din buk. Ett litet, mjukt rör som levererar medicinen från pumpen till ryggmärgsvätskan införs i det intratekala utrymmet, där din spinala vätska flyter, och förenas med pumpen. De vanligaste komplikationerna relaterade med apparaten har rapporterats vara infektioner,trassel, förflyttningar, eller brott på katetern som levererar medicinen från apparaten in i ryggmärgsvätskan.
  Lumbalpunktion för implantering av intratekal baklofenpump
  Placering av intratekal kateter för administrering av intratekal baklofen
  Lumbalpunktion  för implantering av intratekal baklofenpump
  Placering av intratekal kateter för administrering av intratekal baklofen
  Placering under huden för administrering av intratekal baklofen
  Snitt i bukväggen för implantering av pumpen för administrering av intratekal baklofen
  Placering under huden för administrering av intratekal baklofen
  Snitt i bukväggen för implantering av pumpen  för administrering av intratekal baklofen
  Infusionspumpen laddas med baklofen före implanteringen
  Baklofenpump klar för implantering under huden i bukväggen
  Infusionspumpen laddas med baklofen före implanteringen
  Baklofenpump klar för implantering under huden i bukväggen

 • UNDERHÅLL: Pumpen behöver fyllas periodiskt med medicin. Din doktor justerar också din medicindos för att säkerställa att du får den dos som är bäst för dig.
Laddning av baklofenpumpen
Omprogrammering av pumpen efter att den laddats med baklofen
Laddning av baklofenpumpen
Omprogrammering av pumpen efter att den laddats med baklofen

HUR GÖRS URVALSTESTET?

Lumbalpunktion för test av administrering av intratekal baklofen
Din doktor gör så att ett litet område av din ländrygg domnar. Han eller hon injicerar sedan med användning av lumbalpunktion en liten dos av medicinen i ditt intratekala område, området där vätska flyter runt din ryggmärg. Var god notera att medicinen injiceras nedanför din ryggmärg. Endast en liten mängd medicin injiceras, men detta räcker för att ha verkan hos de flesta människor. Medicinen kan ta 30 minuter till en timme för att börja slappa av dina muskler. Du kan börja känna medicinens största effekt ungefär 4 timmar efter injektionen, och effekten räcker vanligen 6 till 8 timmar eller mera. Då effekten av medicinen slutat verka, kommer du att återgå till samma mått av spasticitet du hade före urvalstestet. Genom att mäta och jämföra din spasticitet före och under urvalstestet, kan du och din doktor se vilka effekter medicinen har.
Lumbalpunktion för test av administrering av intratekal baklofen
 

Alla reagerar på olika sätt på testdosen. Musklerna kan lösa sig bara litet,eller de kan kännas så fullständigt lösa eller svaga att du inte kan använda dem, speciellt benen. Vardera reaktionen betyder helt enkelt att IBT-terapi kan verka för dig. Om dina muskler blir fullständigt lösa, är det viktigt att inse att detta är tillfälligt. Denna svaghet inträffar,när du får medicinen allt i en dos snarare än småningom under dagens lopp såsom en pump skulle leverera dosen. När medicinens verkan tar slut, återgår du till samma grad av spasticitet som du hade före urvalstestet.

Minns att urvalstestet görs helt enkelt för att se om medicinen verkar för dig. Testet är som en strömbrytare som antingen är ”på” eller ”av”. Den visar om din spasticitet kan ”stängas av” med ITB-terapi. När du trycker på en strömbrytare, flödar rummet över av ljus. Urvalsdosen är som att flöda över ryggradsvätskan med medicin. Men just såsom en dimmer-strömbrytare låter dig justera ljusmängden i ett rum, möjliggör mottagandet av medicinen med en pump att din doktor kan justera medicindosen att motsvara dina behov för att klara dig.

Ibland reagerar människor inte väl på den första medicintestdosen. Om detta händer, kan din doktor ge dig en andra testdos med användande av samma procedur men en högre dos. Om detta fortfarande inte löser upp dina muskler, kan din doktor ge dig en ännu större dos. Om dina muskler inte löser sig under urvalstestet, bör du gå vidare och få ITB-terapi.

Under urvalstestet är vissa tillfälliga biverkningar möjliga: alltför lösa muskler, sömnighet, illamående, uppkastningar och huvudvärk.

Glöm inte att berätta för oss om du upplever några av dessa biverkningar.

Beställa besökstid