Injektioner I Facettleder

INJEKTIONER I FACETTLEDER

VAD ÄR INJEKTIONER I FACETTLEDER (CIGAPOPHYSIALA LEDER?)

Facettleder eller facetter eller Zigo-apophyseal fogar
Cygapophysiala leder, bättre kända som facet- eller “Z” leder är belägna baktill på (på baksidan av) ryggraden på vardera sidan om kotorna där den överlappar de närliggande kotorna. Facettlederna ger stabilitet och ger r ryggraden förmågan att böja och sig. De utgörs av de närliggande två kotornas ytor, vilka separeras av ett tunt lager brosk. Leden onges av en säckliknande kapsyl som är fylld med synovial vätska (en smörjvätska som reducerar friktionen mellan de två benytorna då ryggraden rörs, och också förser brosket med näring).
Facettleder eller facetter eller Zigo-apophyseal fogar

 

VARFÖR GÖR MAN EN INJEKTION I FACETTLEDEN?

Det finns två huvudakliga orsaker till injection i facettleder: för att ställa diagnos (bestämma källan till smärtan) och för behandling (behandla en abnormitet som upptäckts).

De flesta fall av ryggsmärta går över av sig själv inom några veckor, eller med konservativ behandling såsom vila, anti-inflammatorisk medicin, fysioterapi och träning. Om du lider av ryggvärk längre än sex veckor och konservativ behandling inte har hjälpt, eller om din värk tilltagit, kan din läkare remittera dig till diangostester såsom MRröntgenundersökning (MRI) eller datortomografi (CT) scan för att få se ryggradens strukturer. Ett problem (såsom inflammation, irritation, svullnad eller arthritis) i facettleden kan orsaka ländryggessmärta. Diagnostester kan påvisa någon abnormitet i en facettled, vilket kan indikera att facettleden är källan till smärtan, och onormala resultat innebär inte alltid att facettleden bär skulden. För att avgöra on en facettled definitivt är orsken till ryggvärken, kan en injection (ibland kallad “block”) foreskrivas.

Om injektion av en liten mängd bedövningsmedel eller lugnande medel i facettlederna minskar eller tar bort smärtan, indikerar detta att facettleden kan vara orsaken till smärtan. Detta är diagnostisk användning av injektion i facettleder.

Då en facettled en gang fastslagits som orsaken till smärtan, kan injektioner av bedövninsmedel och anti-inflammatorisk medicin ge smärtlindringar för längre perioder.

Fär att få denna smärtlindring att bestå, kan de nerver som förmedlar känslan från den eller de onda facettlederna, förstöras permanent med en nål i en operation, som kallas perkutaneös (=genom huden) facettledsdenervering.

HUR GÖRS INJEKTIONERNA?

Injektioner i facettlederna utförs under lokalbedövning, ibland med bistånd av någon intravenous medicinering. Injektionen utförs vanligen medan du ligger på mage på ett röntgenbord. EKG, blodtrycksarmband och blodsyrsättningsapparatur kan höra till injektionsprocessen.

Läkaren rengör och steriliserar området på ryggen just over den berörda leden. Under procedurens gang genomgår du fluoroscopisk röntgen som möjliggör införandet av nålen i den rätta facettleden eller lederna. Så snart nålen är på rätt plats, injiceras lokalbedövning och anti-inflammatorisk medicin. Du tillfrågas om du upplever smärtlindring eller inte för att det skall säkerställas att injektionen görs på rätt ställe och bestämmas om ytterligare injektioner behövs. Denna procedur kan sedan upprepas beroende på antalet berörda facettleder.

Fastän själva injektionen tar endast ett par minuter, räcker hela processen vanligen 30 till 60 minuter. Om du skall genomgå en injektioner i facettleden, borde du troligen inte inta några, icke-steroida anti-inflammatoriska (NSAIDS) mediciner ungefär tre dagar fore ingreppet. Likaledes bör du inte inta några smärtstillande medel åtminstone fyra timmar fore injektionen. Kolla med din läkare om du för tillfället tar några mediciner. På dagen för injektionen bör du inta inta mat eller dryck (inklusive vatten) sex timmar fore ingreppet. Om du emellertid är diabetiker beroende av insulin, berätta detta för din läkare så han kan behandla dig rätt. Om du behöver ta medicin under sex timmar fore ingreppet, är en liten mängd vatten tillåten för att svälja medicinerna. Då du kommit till operationssalen blir du ombedd att ta av dig all klädsel (inklusive underkläder) för ingreppet och att ta på dig en rock open i ryggen, vilken medger lätt tillgång till din ryggrad.

VAD HÄNDER EFTER INJEKTIONEN?

Omedelbart efter proceduren kommer din smärta att ha minskat eller fullständingt gått bort. Du bör göra allt det som normalt gjorde att du fick ont så att du kan bedövma graden av smärtlindring. Du kommer att kunna gå omedelbart efter ingreppet, även om vissa patienter i sällsynta fall kan uppleva svaghet i benen, domning eller “tingling” ett par timmar efter injektionen. Emedan din reaktionsförmåga kan påverkas av medicineringen, är bilkörning förbjuden omedlbart efter injektionen. Du bör komma till sjukhuset med någon annan person som kan köra dig säkert hem då ingreppet är over. Efter att bedövningsdelen av injektionen slutat sin verkan kan din ryggvärk återvända. Efter den första dagen kan du vanligen återgå till dina dagliga aktiviteter beroende på hur smärtan avtar. I de flesta fall kan man återgå till arbetet dagen efter injektionen.

VEM BORDE INTE FÅ INJEKTIONER I FACETTLEDERNA?

Omdu har lätt att få överdrivna blödningar eller tar antikoaguleringsmedicin (såsom coumadin, Sintrom eller heparin), kan detta ingrepp behöva senareläggas.

FÖREKOMMER DET BIVERKNINGAR?

Det finns risker för biverkningar med nästan vilket medicinskt ingrepp som helst och du bör alltid diskutera denna möjlighet med din läkare inna du genomgår någon behandling. Möjliga biverkningar av injektioner i facettlederna inkluderar värk injektionsstället, blödning, infection eller försämring av värksymtomen. Biverkningar av avända steroidmediciner kan inkludera vätskeansamling, viktökning, höjt blodtryck, humörsvängningar och sömnlöshet. Dessa steroidbiverkningar är vanligen övergående.

Beställa besökstid