Hva er Nevrokirurgi?

Nevrokirugi er kirurgi som berører det sentrale og perifere nervesystem. Dessuten inkluderer det tradisjonell kirurgisk behandling av de nærliggende strukturer som hodeskallen og ryggraden.  Liksom alle medisinske spesialiteter har den eksklusive områder (for eksempel aneurismer, hjernesvulster) og områder som deles med andre spsialiteter (for eksempel  kirurgi av ryggraden eller perifere nerver).

Med all vitenskap generelt og medisin spesielt er det fremskritt for hver dag. Dette medfører at sykdommer som tradisjonelt ble behandlet på en spesiell måte (slik som kraniotomi og aneurismeklipping), nå har andre behandlingsmetoder (som for eksempel endovaskulær embolisering av aneurismer). Dette gjør at den primære oppgaven til hver doktor i medisin, særlig av nevrokirurgi, ikke bare må være utmerket faglig, men fremfor alt ikke bli utdatert eller foreldet. For å kunne gi pasientene den beste behandling som finnes til enhver tid må legene tilegne seg den nyeste medisinske utvikling. Foreldede metoder kan til og med blitt forbudt å bruke, så derfor er det av største betydning at legene til enhver tid bruker de nyeste utviklede medisiner og metoder ved behandling, og det krever stadig trening og etterutdanning. Dessuten brukte forandringer tidligere å ta årevis, mens forandringer nå kan skje innen måneder. Det er derfor større fare for å bli forbigått hvis en ikke daglig anstrenger seg for å  holde seg ajour med den medisinske utvikling. Introduksjon av nyeste mikroskop, endoskop, nevronavigasjon og minimal invasiv kirurgi er utfordringer som de profesjonelle må vite hvordan de skal beherske i bruk. Det krever regelmessig fremmøte på kurs for å mestre alt dette.

Doktor Vanaclocha, til venstre, og doktor Martinez-Leon, rett implantere en lumbal plate protese

En annen stor utfordring i de senere årene har vært etableringen av tverrfaglige team som undersøker sykdommen fra flere vinkler og således beriker behandlingsmulighetene. Det nære arbeidet med onkologer radioterapeauter for å behandle hjernesvulst er nå veletablert. Eller samarbeid med de ulike grenene av nevrologi for behandling av epilepsi, bevegelsesforstyrrelser (Parkinsons sykdom), eller patologisk spastisitet.

I tillegg åpnet utviklingen de siste årene frem til andre interesante kombinasjoner, som for eksempel med blodkarkirurger for anterior tilnærming til ryggraden eller ENT kirurger for endoskopisk behandling av patologi i bunnen av hodeskallen.

Enda en gang har nøkkelfaktorene vært samarbeid og integrasjon, i motsetning til prominens og individualitet.

Doktor Vanaclocha, til venstre, og doktor MartinezLeon, rett implantere en lumbal plate protese

 

Hvorfor hjernekirurgi?

Nevrokirurgi oppstår fra de særegne egenskapene til nervevev. På den ene siden krever en veldig grundig kjennskap til anatomi. Det er ikke tilstrekkelig bare å kjenne til hjernen, lillehjernen eller ryggmargen sitt ytre utseende. En detaljert og tre-dimensjonal oversikt av forgreningen av forenede veier innen nervesystemet er meget viktig. På denne måten kan vi komme mellom nervevev uten å skade dem, istedenfor å gå gjennom og ødelegge dem. Mangel på støttende bindev gjør nervesystemet veldig mykt, og det kan lett bli skadet ved det minste trykk eller strekk, noe som andre organ og bindevev lett kan tåle.

Bilde av 3-Tesla MR i koronale delen av nervebanene
Bilde av 3-Tesla MR i sagital delen av nervebanene
Bilde av 3Tesla MR i koronale delen av nervebanene

Bilde av 3Tesla MR i sagital delen av nervebanene

En annen nøkkelfaktor i nervesystemet som gjør det unikt, spesielt det sentrale nervesystemet, er hvordan det reagerer på skade. Inflamasjon og ødem i andre organ skulle ikke forårsake noe større problem, utenom hevelse og smerter. Imidlertid er nervesystemet avgrenset innet et område med fastlåst volum, og derfor resulterer inflamasjon og ødemet til en farlig trykkøkning, og det igjen forhindrer tilførsel av det arterielle blodet. 

Om trykket får fortsette å øke blokkeres totalt blodtilførsel til hjernen og leder til pasientens død ettersom de skadede neuronerne ikke kan gjenopplives. Deres organer kan brukes til transplantasjon til andre pasienter som trenger det, men hjernens skader vil være helt uopprettelig. 

Til slutt må vi poengtere at den menneskelige nervevev har en svært lav kapasitet for fornyelse, i motsetning til benstruktur eller lever som kan regenerere seg selv. Det verste eksemplet er paraplegi/tetraplegi av ryggmargen som en gang er etablert og er permanent.

Doktor Vanaclocha, ryggraden kirurgi

For å utføre kirurgiske  inngrep i nervevev kreves spesialinstrumenter og apparater, så vel som spesiell kirurgisk ferdighet. For eksempel kan blødning i hjernen  og ryggmargen ikke stoppes ved å binde eller brenne fordi karveggene er så tynne, noe som kan gjøres i andre deler av kroppen. Det krever spesialclips og bipolar koagulasjonssystem som er  mye mer presist.

Videre har hjernen nesten ingen energi reserver så som kulhydrater (sukker, glykogen, glukose) eller fett. Dette betyr at du ikke kan, i motsetning til i lemmene, praktisere kirurgi uten blødning ved å stenge blodtilførsel. Å arbeide med konstant blodstrøm er helt nødvendig og obligatorisk. Om blodtilførselen stopper mer enn 3 til 5 minutter, forårsakes irreversible neuronal skade. Resultatet kan være døden eller en vegetativ tilstand.

Doktor Vanaclocha, ryggraden kirurgi

 

Hva vi tilbyr

Et sykehus med fullstendig høyteknologisk utstyr og et team forpliktet til etterutdanning.

Kirurgisk mikroskop
Torre endoskopisk
Nevronavigasjon
Kirurgisk mikroskop

Torre endoskopisk

Nevronavigasjon

Intra-operative CT
Ultralyd aspirator
CO2 laser
Intra-operative CT

Ultralyd aspirator

CO2 laser

Intraoperativ elektrofysiologisk overvåking
Laser for fotodynamisk terapi
Intraoperativ elektrofysiologisk overvåking

Laser for fotodynamisk terapi

Video EEG
Radio frekvens pulsgeneratoren
Ozon generator
Video EEG
Radio frekvens pulsgeneratoren
Ozon generator

Hvordan en avtale?