Stereotactische Cerebrale Biopsie

STEREOTACTISCHE CEREBRALE BIOPSIE

Wat verstaat men onder stereotactische biopsie?

Stereotactische biopsie hersenen
Het is een zeer preciese methode  om monsters te nemen van het hersenweefsel (biopsie) via een klein gaatje in de schedel, zodanig dat  een ingewikkelde ingreep niet nodig is. Het belangrijkste doel is het vaststellen van de diagnose (welk type letsel of beschadiging). Heeft geen enkele waarde als behandeling (behalve in bepaalde gevallen).
Stereotactische biopsie hersenen
 

Wanneer is het aangewezen een stereotactische biopsie uit te voeren?

Het is vooral nuttig om andere mogelijkheden uit te sluiten (tumor, infectie, ontsteking, herseninfarkt); wanneer de inhoud van een cyste of een diep abces moet leeggemaakt worden (met gewone chirurgie is er meer risico); wanneer er meerdere letsels zijn (vermijd het uitvoeren van meerdere ingrepen), of wanneer men verdenkt dat het letsel geen ingreep vereist (er bestaan tumoren die men enkel behandeld met radiotherapie en die geen ingreep vereisen)…

Hoe wordt een stereotactische biopsie uitgevoerd?

Berekening van de coördinaten in een stereotactisch biopsie
Om te bepalen waar men precies de biopsie moet nemen, wordt gebruik gemaakt van een soort helm waar coördenaten opstaan. De helm wordt op het hoofd gezet door middel van vier pinnen die onder plaatselijke verdoving worden aangebracht. Nadien wordt een CAT scan of een magnetische resonantie gemaakt van de hersenen waarop men tegelijkertijd de coördenaten van de helm kan zien en het letsel waarvan een biopsie moet genomen worden. Op die manier kan men de coördenaten bekomen van het letsel ten opzichte van de helm. Na het bekomen van de beelden en de coördenaten van het letsel dat moet onderzocht worden, gaat men terug naar de operatiezaal om de biopsie te nemen van de zone die aangeduid wordt door de coördenaten.
Berekening van de coördinaten in een stereotactisch biopsie
 

De biopsie wordt uitgevoerd door middel van een schedelboor. Aangezien noch het bot, noch de hersenen pijn doen (omdat ze geen zenuwuiteinden hebben), is het in het algemeen voldoende met plaatselijke verdoving van de huid  waar de procedure zal plaatsvinden. In bepaalde gevallen is een pijnstillende werking of zelfs algemene verdoving vereist. De biopsie doet men met een zeer fijne naald. De wonde wordt dichtgemaakt met hechtingen. De monsters worden naar Patholoog gestuurd en ongeveer na een week heeft men de resultaten.

Welke zijn de meest voorkomende en ernstige verwikkelingen?

Er zijn meestal geen verwikkelingen. Het wegvloeien van cerebrospinaal vocht door de wonde of een plaatselijke infectie zijn problemen die in de meeste gevallen gemakkelijk op te lossen zijn. Er bestaat altijd risico tot bloeding (bij om het even welke biopsie), want men kan in een ader of slagader prikken die kan gaan bloeden zonder dat dit onmiddellijk zichtbaar is.  Elke hersenbloeding letsels veroorzaken (licht of ernstig, herkrijgbaar of niet) en die soms, in uitzonderlijke gevallen, oorzaak kunnen zijn van dood. Soms is een chirurgische ingreep nodig (craniotomie) om een hemostase (bloedstelping) uit te voeren van een bloedend punt en om het hematoom weg te halen.

Hoe verloopt de periode na de ingreep en welke is de behandeling na ontslag uit ziekenhuis?

In het algemeen en aangezien de stereotactische biopsie onder plaatselijke verdoving gebeurt, kan de patient reeds dezelfde dag uit bed. Het ontslag hangt hoofdzakelijk af van de toestand van de patient vóór de biopsie. Indien hij een goede algemene toestand heeft kan hij de volgende dag naar huis. Zoniet, moet hij opgenomen blijven tot zijn ziekte opgelost is.

Stereotactische biopsie Helm
Hersentumor biopsie
Hersentumor biopsie
Stereotactische biopsie Helm
Hersentumor biopsie
Hersentumor biopsie

De behandeling hangt af van de diagnose van elk geval.

Hoe kan ik mijn probleem oplossen?