Hyperhidrosis

HYPERHIDROSIS

Hyperhidrosis is de overmatige productie van zweet in om het even welk lichaamsdeel. Het kan aan  handen, voeten, oksels gezicht, etc. zijn.  Het deel waar dit meestal stoort zijn de handen.

Palmaire hyperhidrose
Gezicht hyperhidrose
Palmaire hyperhidrose

Gezicht hyperhidrose

Axillaire hyperhidrose

Plantaire hyperhidrosis

Axillaire hyperhidrose

Plantaire hyperhidrosis
Behandeling van hyperhidrose met botulinum toxine
Initiële behandeling is medisch met crèmes, lotions en de toepassing van elektrische stromen. Als dat niet genoeg is, het injecteren van botulinum toxine. Het voordeel is dat je kunt injecteren in het overleg, de keerzijde is dat het alleen een tijdje (minder en minder met elke injectie), die is duur en pijnlijk om te injecteren duurt. Voor die gevallen waarin medische behandelingen niet toereikend zijn, kan chirurgische behandeling worden aangeboden.

WELKE ZIJN DE MOGELIJKHEDEN TOT DE CHIRURGISCHE BEHANDELING?

Afbeelding van een operatie in endoscopische thoracale sympathectomie

De  patienten die lijden aan hyperhidrosis aan de handen weten uit ervaring dat de conservatieve behandelingen geen permanente resultaten hebben, en in veel gevallen zijn ze zelfs niet efficiënt. In deze gevallen kan men de mogelijkheid tot een chirurgische behandeling in acht nemen.

De selectieve sympathectomie van thorax superieur streeft de vernietiging na van de sympathieke zenuwknopen die het zweten van de handen controleren. Zodra deze zenuwknopen vernietigd zijn, vermindert het zweten van handen en zelfs oksels aanzienlijk.

WAARUIT BESTAAT DE SELECTIEVE SYMPATHECTOMIE VAN THORAX SUPERIEUR?

De originele techniek werd voor het eerst beschreven in 1927, alhowel de manier van uitvoeren veel evolutie ondergaan heeft met de moderne apparaten en instrumenten. Tegenwoordig gebeurt dit via endoscoop, hetgeen de chirurgische agressiviteit vermindert en de behandeling vereenvoudigt bij normale personen.

Er bestaan verschillende manieren om de sympathieke zenuwknopen te vernietigen die verantwoordelijk zijn voor het zweten van de handen. In ons centrum wordt de toegang tot de zenuwknopen uitgevoerd via endoscoop met één kleine incisie in de thorax ter hoogte van de oksel (één per zijde) van slechts 6mm groot, waardoor een video-endoscoop wordt ingebracht waardoor we de zenuwknopen kunnen zien en vernietigen met  electrocoagulatie of laser.

HOE GEBEURT DE INGREEP?

Endoscopische thoracale sympathectomie
Intraoperatieve beeldvorming met endoscopie systeem in de plaats
Regeling van de werkzaamheden

Intraoperatieve beeldvorming met endoscopie systeem in de plaats

Onder volledige verdoving, de techniek bestaat uit het introduceren van een dunne endoscoop (een buisje) van 6mm  diameter, verbonden aan een videocamera, door een kleine incisie in de oksel. Om schade te vermijden, wordt de long aan dezelfde zijde samengeklapt. Dit bereikt men met een speciale endo-tracheale buis waarmee de long naar keuze wordt geventileerd.

Sympatische keten
De endoscoop wordt naar de kop van de tweede en derde rib gericht, in de bovenkant van de thoraxholte. Eens de zenuwknopen die we moeten vernietigen gevonden,  worden deze met laser of electrocoagulatie vernietigd. Uiteindelijk, na het weghalen van de endoscoop wordt de long terug open gezet. In sommige gevallen wordt een dunne drainagebuis geplaatst door de initiële incisie.
Identificatie endoscopische sympathische keten
Rx bevestiging niveau in te grijpen
Identificatie endoscopische sympathische keten

Rx bevestiging niveau in te grijpen

Vernietiging endoscopische sympathische keten
Incisie unieke aanpak in sympathectomie
Vernietiging endoscopische sympathische keten
Incisie unieke aanpak in sympathectomie

Na verloop van enkele minuten wordt de procedure herhaald aan de andere kant.

HOE VERLOOPT DE PERIODE NA DE OPERATIE?

Litteken op uni-portal endoscopische benadering

6 uur na de ingreep mag de patient beginnen eten en in het bed zitten. Men zal de patient vragen ademhalingsoefeningen te doen, met diep inhaleren om de correcte opening van de long te bevorderen. Meestal mag de patient de volgende dag het ziekenhuis verlaten. Indien drainage werd gezet, mag de patient 24 uur na de ingreep rondlopen, en mag hij naar huis  24 uur na het weghalen van de drainagebuisjes.

De hechtingen zijn intern, dus men ziet ze niet en men hoeft ze ook niet weg te halen.

Litteken op uni-portal endoscopische benadering

 

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE VERWIKKELINGEN?

De intra-operatoire verwikkelingen zijn zeldzaam. De belangrijkste zijn de ophoping van bloed of lucht in de pleurale holte. De initiële behandeling ervan bestaat uit het behouden van de drainage gedurende enkele dagen meer.

WELKE RESULTATEN VERKRIJGT MEN?

De resultaten zijn onmiddellijk waar te nemen na de ingreep met een volledige droogte van de handen en met zo’n 80% van de oksels. Als de overmatige zweetproductie niet volledig werd gecorrigeerd, dan is dit te wijten aan het feit dat enkele vezels niet werden vernietigd, of aan anatomische varianten van de sympathieke keten. Dit wordt opgelost door de ingreep te herhalen. (maar dit is uitzonderlijk).

Terugval is mogelijk maar zeer zeldzaam.

Status voor de operatie
Status na operatie
Status voor de operatie

Status na operatie

De meest frequente nevenwerking is de vermeerdering van het zweten in andere lichaamsdelen (borst, rug).

In geselecteerde gevallen kan de procedure uit te voeren met behulp van radiofrequentie, percutane, dat wil zeggen naalden. De procedure is ambulant en onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en sedatie. Hun resultaten worden in eerste instantie goed, maar vaak wordt zweten in de tijd, hoewel niet op hetzelfde niveau als voorheen. Dit komt omdat het sympathische keten is niet vernietigd en verwijderd, maar alleen geblokkeerd door een RF te verbranden, zodat de sympathische zenuwen terug groeien na verloop van tijd en dus wordt het zweten. In de handen en het gezicht wordt gebruikt in gevallen waarin endoscopische sympathectomie biedt bijzonder risico of gevaar (Jehovah’s Getuigen, die niet akkoord gaan met de hypothetische mogelijkheid van een bloedtransfusie). Echter, het is vooral nuttig in de behandeling van plantaire hyperhidrose (de zolen), waar de resultaten hoeft niet zo perfect als de handen en waar een kleine hoeveelheid zweet is minder een probleem. Naast endoscopische lumbale sympathectomie is technisch veel complexer. Percutane lumbale sympathectomie kan ook worden gebruikt in gevallen van vasculaire aandoeningen van de onderste ledematen (diabetes, vaatziekten, …) en ook in gevallen van neuropathische pijn.

Percutane radiofrequente thoracale sympathectomie
Percutane radiofrequente thoracale sympathectomie
Percutane radiofrequente thoracale sympathectomie

Percutane radiofrequente thoracale sympathectomie
Percutane radiofrequente lumbale sympatatectomie
Percutane radiofrequente lumbale sympatatectomie
Percutane radiofrequente lumbale sympatatectomie
Percutane radiofrequente lumbale sympatatectomie
Pre-operatieve situatie in percutane lumbale sympathectomie
Post-operatieve situatie in percutane lumbale sympathectomie
Preoperatieve situatie in percutane lumbale sympathectomie

Post-operatieve situatie in percutane lumbale sympathectomie

SAMENGEVAT

De selectieve sympathectomie van thorax superieur via endoscoop is een eenvoudige en uiterst efficiente techniek  in de behandeling van de hyperhydrosis van de handen.

De techniek die door ons wordt toegepast met één enkele incisie per kant, maakt de ingreep minder agressief, beter verdraagbaar en estethisch zeer aanvaardbaar.

Percutane radiofrequente sympathectomie is mogelijk, maar de resultaten zijn inferieur aan die van endoscopische sympathectomie.

Hoe kan ik mijn probleem oplossen?